Achaea
Achaea-Phthiotis
Aeolis
Aetolia
Aetolo-Akarnania
Aigina
Arcadia
Argolid
Attica
Boeotia
Calabria
Caria
Chios
Cilicia
Corinthia
Crete
Cyclades
Cyprus
Dodecanese
Dolopia
Doris
Elis
Epirus
Euboea
Eurytania
Ionia
Ionian-Islands
Kythera
Laconia
Lesbos
Locris
Locris-Opuntia
Locris-Ozolia
Lycia
Lydia
Macedonia
Magnesia
Malis
Megaris
Messenia
Pelasgiotis
Perraibia
Phocis
Phrygia
Phthiotis
Pieria
Pisidia
Pontis
Psara
Salamis
Samos
Skopelos
Skyros
Tenos
Thesprotia
Thessaly
Thrace
Triphylia
Troad