Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C1256, Drymaia, 38.705628, 22.540972, 0, 524, Doris, null, Sherds
C1615, Kastro Orias, 38.764644, 22.405002, 100, 724, Doris, null, Sherds
C1618, Avlaki Pouri, 38.657191, 22.674795, 200, 305, Doris, null, Cem
C1619, Amphikleia: Palaiokastro: Tithronion, 38.675499, 22.580988, 0, 306, Doris, null, Hab
C1622, Lilaia: Kato Agoriani: Conical Hill, 38.632853, 22.501007, 0, 325, Doris, null, Hab
C1965, Dhragasia, 38.642638, 22.403051, 0, 638, Doris, null, Cem
C2054, Amphikleia: Sports Field, 38.639443, 22.595113, 100, 389, Doris, null, Cem
C3369, Kouvela, 38.769909, 22.397088, 50, 512, Doris, null, Artifacts
C3371, Oinochori, 38.699111, 22.356364, 0, 836, Doris, null, Artifacts
C4263, Sta Varka, 38.644082, 22.402138, 50, 635, Doris, null, Sherds
C5241, Pavliani, 38.741851, 22.339162, unknown, 980, Doris, null, Cem
C5252, Teichi Hill, 38.626258, 22.61045, 20, 517, Doris, null, Chamber Tomb
C6830, Paleokhlomos: Agios Athanasios, 38.659748, 22.408573, 100, 765, Doris, null, Cem
C6831, Ekklesia Koimeses Theotokou (Panagia/Panaghia/Panayia), 38.738419, 22.394881, 100, 770, Doris, null, Pottery