Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C1621, Thermopylai: Alpenoi, 38.80347903, 22.56845789, 50, 27, Epiknemidian Locris, null, Settlement
C5247, Kainourgio/Thronium: Cem, 38.775947, 22.711323, 10, 118, Epiknemidian Locris, null, Cem