Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C1300, Ktouri: Euhydrion, 39.362672, 22.283539, 0, 209, Thessaly, null, Fort
C1301, Ktouri: Magoula, 39.365075, 22.277621, 0, 104, Thessaly, null, Settlement
C1311, Proerna: Tapsi, 39.243364, 22.272654, 0, 141, Thessaly, null, Pottery
C1315, Ktouri: Settlement, 39.36626, 22.272, 0, 105, Thessaly, null, Settlement
C1339, Hexalophos, 39.533803, 21.630533, 0, 122, Thessaly, null, Cem
C1340, Trikkala: Ayios Nikolaos, 39.556411, 21.764629, 0, 113, Thessaly, null, Pottery
C1341, Palamas, 39.464128, 22.076406, 100, 96, Thessaly, null, Pottery
C1342, Georgikon: Kouphia Rachi, 39.327556, 21.85204, 0, 144, Thessaly, null, Tholos
C1343, Philia: Athena Itonia, 39.261628, 22.050604, 0, 133, Thessaly, null, Pottery
C1344, Pyrgos: Ancient Arne-Kierion: Titanos, 39.366944, 22.066788, 0, 175, Thessaly, null, Sherds
C1345, Pyrgos: Makria Magoula, 39.361515, 22.055784, 0, 124, Thessaly, null, Pottery
C1346, Sophades Area, 39.337056, 22.094857, unknown, 109, Thessaly, null, Pottery
C1347, Tsani Magoula, 39.334265, 22.147468, 0, 110, Thessaly, null, Sherds
C1364, Magoula Theophani, 39.297986, 22.167421, 0, 102, Thessaly, null, Sherds
C1975, Phiki/Fiki, 39.516443, 21.655792, unknown, 130, Thessaly, null, Cem
C2975, Stavros: Gephiria, 39.291694, 22.192701, unknown, 109, Thessaly, null, hab
C3912, Pineiada, 39.590367, 22.173009, unknown, 93, Thessaly, null, hab
C3915, Zarkos: Petromagoula, 39.613034, 22.128359, unknown, 147, Thessaly, null, hab
C4906, Astritsa, 39.441704, 22.153085, unknown, 95, Thessaly, null, hab
C5189, Sophiada: Magoula, 39.200034, 22.268471, 0, 126, Thessaly, null, Cem
C5845, Koutroulou Magoula, 39.22821, 22.254056, 0, 114, Thessaly, null, Tholos
C6677, Agrilia: Cist, 39.719414, 21.931523, unknown, 731, Thessaly, null, Cem
C6725, Petrino, 39.498194, 22.157611, unknown, 112, Thessaly, null, Artifacts
C6733, Mavromati, 39.423999, 21.696226, unknown, 157, Thessaly, null, Pottery
C6900, Kedros (Orthos): Tholos Tomb, 39.216114, 22.038549, unknown, 201, Thessaly, null, Tholos
C6904, Paliouri, 39.244652, 22.002548, 0, 150, Thessaly, null, Tholos
C6906, Strongylovouni: Peiresiai: Asterion, 39.509945, 22.088659, 0, 296, Thessaly, null, Settlement
C6909, Oichalie: Pelinna (Palaiogardiki), 39.575289, 21.924145, 0, 107, Thessaly, null, Settlement
C6910, Phanari: Ithome, 39.415953, 21.801378, unknown, 321, Thessaly, null, Settlement
C6920, Rachoula, 39.238728, 21.873004, unknown, 348, Thessaly, null, Tholos
C7060, Kardhitsa: Magoula, 39.366885, 21.886879, unknown, 94, Thessaly, null, Mound
C7092, Larisa General Hospital, 39.642673, 22.421066, 100, 76, Thessaly, null, Hab
C7093, Domokos, 39.128627, 22.29773, unknown, 564, Thessaly, null, Sherds
C7094, Paliambela, 39.411818, 22.184341, 0, 101, Thessaly, null, Settlement
C7095, Rini Magoula, 39.313879, 22.638559, 0, 295, Thessaly, null, Magoula
C7096, Pharsala, 39.290595, 22.380045, 10, 220, Thessaly, null, Cem
C7100, Hasan Magoula, 39.858016, 22.199296, 0, 254, Thessaly, null, Magoula