<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<Folder>
<Placemark><name>Distomon or Schiste Hodos</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1255
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.474442 N, 22.682321 E
Acc: 0 m.
Elevation: 445 m.
</description>
<Point><coordinates>22.682321,38.474442,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Medeon: Tholos A</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1593
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.36608 N, 22.684588 E
Acc: 0 m.
Elevation: 66 m.
</description>
<Point><coordinates>22.684588,38.36608,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Medeon: Tholos B</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1594
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.36729 N, 22.683743 E
Acc: 20 m.
Elevation: 48 m.
</description>
<Point><coordinates>22.683743,38.36729,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Elateia: Athena Kranaia</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1596
Type:Pottery
Lat/Lon: 38.657812 N, 22.811088 E
Acc: 0 m.
Elevation: 627 m.
</description>
<Point><coordinates>22.811088,38.657812,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Elateia/Dhrachmani: Piperi</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1597
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.637527 N, 22.751706 E
Acc: unknown m.
Elevation: 224 m.
</description>
<Point><coordinates>22.751706,38.637527,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Elateia: Alonaki</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1598
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.647473 N, 22.77197 E
Acc: 0 m.
Elevation: 334 m.
</description>
<Point><coordinates>22.77197,38.647473,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Anthochorion: Levendi Hill</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1599
Type:Pottery
Lat/Lon: 38.553471 N, 22.8076 E
Acc: 20 m.
Elevation: 174 m.
</description>
<Point><coordinates>22.8076,38.553471,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ayia Paraskevi/Ayia Marina</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1600
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.596493 N, 22.75046 E
Acc: 50 m.
Elevation: 145 m.
</description>
<Point><coordinates>22.75046,38.596493,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Exarchos: Hyampolis</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1601
Type:Hab
Lat/Lon: 38.596807 N, 22.904012 E
Acc: 0 m.
Elevation: 253 m.
</description>
<Point><coordinates>22.904012,38.596807,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Corycian/Sarantavli Cave</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1602
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.515697 N, 22.521628 E
Acc: 0 m.
Elevation: 1316 m.
</description>
<Point><coordinates>22.521628,38.515697,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kastrouli</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1603
Type:Hab
Lat/Lon: 38.464565 N, 22.555922 E
Acc: unknown m.
Elevation: 386 m.
</description>
<Point><coordinates>22.555922,38.464565,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Delphi: Hab</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1604
Type:Hab
Lat/Lon: 38.482894 N, 22.501536 E
Acc: 20 m.
Elevation: 584 m.
</description>
<Point><coordinates>22.501536,38.482894,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Krisa (Ancient)</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1605
Type:Hab
Lat/Lon: 38.465518 N, 22.462334 E
Acc: 0 m.
Elevation: 121 m.
</description>
<Point><coordinates>22.462334,38.465518,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Itea: Gla</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1606
Type:Pottery
Lat/Lon: 38.451603 N, 22.434066 E
Acc: 20 m.
Elevation: 83 m.
</description>
<Point><coordinates>22.434066,38.451603,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kastrou tou Stenou</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1607
Type:Pottery
Lat/Lon: 38.371723 N, 22.619373 E
Acc: 10 m.
Elevation: 197 m.
</description>
<Point><coordinates>22.619373,38.371723,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ayia Sotira: Cem</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1608
Type:Cem
Lat/Lon: 38.362303 N, 22.614483 E
Acc: 100 m.
Elevation: 44 m.
</description>
<Point><coordinates>22.614483,38.362303,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kirra/Xeropigado: Hab PA</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1609
Type:Hab
Lat/Lon: 38.431225 N, 22.443611 E
Acc: 0 m.
Elevation: 7 m.
</description>
<Point><coordinates>22.443611,38.431225,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kirra/Xeropigado: Hab NE</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1610
Type:Cem
Lat/Lon: 38.431259 N, 22.44674 E
Acc: 0 m.
Elevation: 7 m.
</description>
<Point><coordinates>22.44674,38.431259,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amphikleia: Ayioi Anargyroi: Skotiniani: Cem</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1620
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.608838 N, 22.626367 E
Acc: 50 m.
Elevation: 537 m.
</description>
<Point><coordinates>22.626367,38.608838,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kalapodi-Agios Apostolis</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1627
Type:Sanctuary
Lat/Lon: 38.636641 N, 22.895491 E
Acc: 0 m.
Elevation: 316 m.
</description>
<Point><coordinates>22.895491,38.636641,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Delphi: Cemetery</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1634
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.481582 N, 22.500857 E
Acc: 50 m.
Elevation: 564 m.
</description>
<Point><coordinates>22.500857,38.481582,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Delphi: Sanctuary</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1635
Type:Artifact
Lat/Lon: 38.480282 N, 22.507942 E
Acc: 20 m.
Elevation: 492 m.
</description>
<Point><coordinates>22.507942,38.480282,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Medeon: Acropolis</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1707
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.366281 N, 22.683164 E
Acc: 0 m.
Elevation: 47 m.
</description>
<Point><coordinates>22.683164,38.366281,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amblianos Hill: Tholos</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1711
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.513045 N, 22.401791 E
Acc: 0 m.
Elevation: 127 m.
</description>
<Point><coordinates>22.401791,38.513045,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Distomon/Distomo: Acropolis</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1746
Type:Hab
Lat/Lon: 38.42978 N, 22.663208 E
Acc: 0 m.
Elevation: 501 m.
</description>
<Point><coordinates>22.663208,38.42978,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Dhavleia: Hab</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1747
Type:Hab
Lat/Lon: 38.507604 N, 22.728613 E
Acc: 0 m.
Elevation: 420 m.
</description>
<Point><coordinates>22.728613,38.507604,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Panopeus: Acropolis</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1748
Type:Fort
Lat/Lon: 38.496005 N, 22.796894 E
Acc: 0 m.
Elevation: 309 m.
</description>
<Point><coordinates>22.796894,38.496005,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Desfina: Kastrouli</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1964
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.399224 N, 22.575066 E
Acc: 0 m.
Elevation: 545 m.
</description>
<Point><coordinates>22.575066,38.399224,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ayia Triadha</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1967
Type:hab
Lat/Lon: 38.590074 N, 22.354978 E
Acc: 0 m.
Elevation: 487 m.
</description>
<Point><coordinates>22.354978,38.590074,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Korakofolia</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1968
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.583768 N, 22.359183 E
Acc: 0 m.
Elevation: 624 m.
</description>
<Point><coordinates>22.359183,38.583768,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Parkos (Pirghos)</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1969
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.587542 N, 22.368302 E
Acc: 0 m.
Elevation: 544 m.
</description>
<Point><coordinates>22.368302,38.587542,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kalapodi Kokkalia</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1972
Type:Cem
Lat/Lon: 38.636203 N, 22.883046 E
Acc: 20 m.
Elevation: 383 m.
</description>
<Point><coordinates>22.883046,38.636203,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sykia/Sukia</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C1979
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.325984 N, 22.525904 E
Acc: unknown m.
Elevation: 298 m.
</description>
<Point><coordinates>22.525904,38.325984,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paralia Distomou Medeon</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C2106
Type:Cem
Lat/Lon: 38.390254 N, 22.652892 E
Acc: unknown m.
Elevation: 23 m.
</description>
<Point><coordinates>22.652892,38.390254,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kalapodi Vagia</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C3387
Type:Cem
Lat/Lon: 38.633575 N, 22.875198 E
Acc: 50 m.
Elevation: 381 m.
</description>
<Point><coordinates>22.875198,38.633575,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antikyra</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C3625
Type:Cem
Lat/Lon: 38.378364 N, 22.628787 E
Acc: unknown m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>22.628787,38.378364,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Exarchos: Smixi</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C3808
Type:Cem
Lat/Lon: 38.588429 N, 22.906519 E
Acc: 50 m.
Elevation: 243 m.
</description>
<Point><coordinates>22.906519,38.588429,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Delphi Museum</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C3950
Type:Cem
Lat/Lon: 38.480741 N, 22.499631 E
Acc: unknown m.
Elevation: 557 m.
</description>
<Point><coordinates>22.499631,38.480741,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Exarchos: Vrisi Sykia</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C4291
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.589638 N, 22.927869 E
Acc: 10 m.
Elevation: 254 m.
</description>
<Point><coordinates>22.927869,38.589638,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tithorea/Velitza/Neon</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C5152
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.583985 N, 22.668176 E
Acc: unknown m.
Elevation: 441 m.
</description>
<Point><coordinates>22.668176,38.583985,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Zeli: Aghios Georgios</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C5156
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.647604 N, 22.882752 E
Acc: 10 m.
Elevation: 360 m.
</description>
<Point><coordinates>22.882752,38.647604,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Krisa: Chanber Tombs</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C6827
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.472218 N, 22.472794 E
Acc: 50 m.
Elevation: 211 m.
</description>
<Point><coordinates>22.472794,38.472218,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paleokhorio</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C6829
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.575836 N, 22.386402 E
Acc: 100 m.
Elevation: 627 m.
</description>
<Point><coordinates>22.386402,38.575836,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kalapodi: I</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C6886
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.634702 N, 22.884604 E
Acc: unknown m.
Elevation: 352 m.
</description>
<Point><coordinates>22.884604,38.634702,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kastro Kalapodi (Souvala)</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C6887
Type:Cem
Lat/Lon: 38.619667 N, 22.880183 E
Acc: 0 m.
Elevation: 457 m.
</description>
<Point><coordinates>22.880183,38.619667,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Elateia: Magoula Matsouka(s)</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C6897
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.62769 N, 22.765072 E
Acc: unknown m.
Elevation: 178 m.
</description>
<Point><coordinates>22.765072,38.62769,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Koumoula</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C7091
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.499904 N, 22.536886 E
Acc: unknown m.
Elevation: 1107 m.
</description>
<Point><coordinates>22.536886,38.499904,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Zimeno Pass: Mycenaean Fort</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C7124
Type:Fort
Lat/Lon: 38.474196 N, 22.632788 E
Acc: 0 m.
Elevation: 783 m.
</description>
<Point><coordinates>22.632788,38.474196,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sykia: Katafigi (X. Xiropoulou field)</name><description>
Region: Phocis
Subregion: null
Place Key: C7278
Type:Tomb
Lat/Lon: 38.341675 N, 22.54271 E
Acc: unknown m.
Elevation: 192 m.
</description>
<Point><coordinates>22.54271,38.341675,0</coordinates></Point></Placemark></Folder>
</Document>
</kml>