Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C1690, Seremeti, 38.476522, 21.291173, 100, 72, Aetolia-Acharnania, null, Tholos
C1691, Ayios Ilias: Marathia, 38.476431, 21.286604, 100, 54, Aetolia-Acharnania, null, Tholos
C3718, Chania Gavrolimnis, 38.382134, 21.628528, unknown, 103, Aetolia-Acharnania, null, hab
C3719, Chania Kaliakouda, 38.397774, 21.616893, unknown, 347, Aetolia-Acharnania, null, hab
C3770, Kechrinia Valtou Mega Vouni, 38.820736, 21.248019, unknown, 293, Aetolia-Acharnania, null, Tholos
C3814, Loutraki Amparia, 38.867326, 21.051208, 0, 67, Aetolia-Acharnania, null, Tholos
C3876, Palaiokastro Spolaita, 38.703237, 21.350918, unknown, 105, Aetolia-Acharnania, null, Artifacts
C3896, Kato Vasiliki: Hagia Triadha Mound, 38.353965, 21.631015, 20, 24, Aetolia-Acharnania, null, Artifacts
C3958, Kouvaras Fyteion, 38.696191, 21.209712, 500, 131, Aetolia-Acharnania, null, Cem
C4292, Loutron, 38.953696, 21.20867, unknown, 168, Aetolia-Acharnania, null, Artifacts
C4842, Lepenou, 38.71009552, 21.29576784, unknown, 124, Aetolia-Acharnania, null, hab
C5026, Angelokastro: Hab, 38.557735, 21.266056, 100, 71, Aetolia-Acharnania, null, Settlement
C630, Gyphtokastro (Old Pleuron), 38.403864, 21.414697, 0, 104, Aetolia-Acharnania, null, Sherds
C631, Ayios Ilias, 38.478853, 21.2896, 100, 105, Aetolia-Acharnania, null, Hab
C632, Palaiomanina: Mila, 38.496463, 21.246992, unknown, 23, Aetolia-Acharnania, null, Tholos
C633, Palairos: Kekropoula, 38.835497, 20.82373, 0, 167, Aetolia-Acharnania, null, Sherds
C634, Astakos: Hagios Nikolaos, 38.515362, 21.052014, 0, 141, Aetolia-Acharnania, null, Pottery
C635, Astakos: Grabes, 38.553286, 21.090598, 50, 110, Aetolia-Acharnania, null, Settlement
C636, Chrysovitsa: Koronta, 38.589361, 21.159203, 50, 182, Aetolia-Acharnania, null, Tholos
C637, Sauria (Ancient), 38.554476, 21.243575, 0, 125, Aetolia-Acharnania, null, Sherds
C7057, Hagios Elias: Chamber Tomb, 38.488562, 21.287266, 200, 126, Aetolia-Acharnania, null, Chamber Tomb
C7275, Stamna, 38.516262, 21.281915, unknown, 150, Aetolia-Acharnania, null, Pottery