Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C1765, Aliki/Siphai: Acropolis, 38.189885, 23.051852, 0, 41, Boeotia, null, Settlement
C1896, Panakton/Eteonus-Scarphe/Drymus, 38.183343, 23.506117, 0, 695, Boeotia, null, Settlement
C1897, Stanford Skourta A10, 38.195449, 23.486159, 0, 603, Boeotia, null, Hab
C1898, Stanford Skourta A11, 38.214455, 23.460656, 50, 680, Boeotia, null, Hab
C1899, Daphnoula (Stanford Skourta A50), 38.253534, 23.463535, unknown, 284, Boeotia, null, Hab
C1900, Stanford Skourta A25, 38.195617, 23.480385, 50, 627, Boeotia, null, Hab
C1901, Stanford Skourta B11, 38.190087, 23.610266, 50, 575, Boeotia, null, Hab
C1902, Stanford Skourta B18, 38.188521, 23.614013, 50, 574, Boeotia, null, Settlement
C1903, Stanford Skourta B19, 38.202139, 23.599321, 50, 575, Boeotia, null, Hab
C1904, Stanford Skourta B21, 38.22568, 23.616991, 50, 473, Boeotia, null, Hab
C1905, Stanford Skourta B25, 38.204667, 23.618623, 50, 581, Boeotia, null, Hab
C1906, Stanford Skourta B33, 38.211891, 23.5992, 50, 622, Boeotia, null, Hab
C1907, Stanford Skourta B20, 38.227406, 23.614763, 50, 490, Boeotia, null, Hab
C1908, Stanford Skourta B4, 38.190238, 23.606499, 50, 578, Boeotia, null, Settlement
C1909, Stanford Skourta B47, 38.216262, 23.546301, 50, 552, Boeotia, null, Hab
C1910, Stanford Skourta B50, 38.211202, 23.543299, 50, 531, Boeotia, null, Settlement
C1911, Stanford Skourta B6, 38.209709, 23.58177, 50, 542, Boeotia, null, Settlement
C1912, Stanford Skourta B63, 38.208476, 23.537213, 50, 529, Boeotia, null, Settlement
C1913, Stanford Skourta B7, 38.18717, 23.609568, 50, 576, Boeotia, null, Settlement
C1914, Stanford Skourta B54, 38.215589, 23.528979, 0, 551, Boeotia, null, Settlement
C1915, Stanford Skourta C3, 38.145205, 23.525833, 50, 240, Boeotia, null, Settlement
C1916, Stanford Skourta C17, 38.177807, 23.546837, 50, 579, Boeotia, null, Settlement
C1917, Kastro-Malli Mesi (Stanford Skourta J1), 38.241724, 23.640846, 50, 286, Boeotia, null, Settlement
C1918, Stanford Skourta J2, 38.230598, 23.638255, 50, 401, Boeotia, null, Hab
C1919, Stanford Skourta J6, 38.218664, 23.641348, 50, 467, Boeotia, null, Settlement
C1926, Prophitis Elias: Hab, 38.3324, 23.627994, 200, 115, Boeotia, null, Settlement
C1941, Dharimari: Kastro, 38.235805, 23.403549, 0, 651, Boeotia, null, Hab
C1942, Khlembotsari/Asopia - Eilesion, 38.302147, 23.504276, 0, 410, Boeotia, null, Pottery
C1961, Gephyra: Hab, 38.322332, 23.55316, 50, 209, Boeotia, null, hab
C1962, Dendron: Hab, 38.319314, 23.559389, 100, 227, Boeotia, null, hab
C1970, Levadeia, 38.438205, 22.8769, unknown, 158, Boeotia, null, hab
C1971, Soros: Wall, 38.319203, 23.400928, 10, 528, Boeotia, null, Wall
C1976, Thebes: Kadmeia, 38.320793, 23.31775, 0, 209, Boeotia, null, Palace
C1977, Thebes: Kadmeia 2, 38.320491, 23.317772, 0, 210, Boeotia, null, Palace
C1978, Tachy: Demeter and Dionysos, 38.308987, 23.317446, 50, 243, Boeotia, null, Sherds
C2842, Koroneia (Palaiokoroneia), 38.392287, 22.956706, 0, 239, Boeotia, null, Settlement
C3028, Kalami, 38.42302938, 22.94073068, 0, 161, Boeotia, null, Artifacts
C3035, Thebes Tseva, 38.321342, 23.31975, 20, 189, Boeotia, null, hab
C3036, Thebes: Electrai Gates, 38.317578, 23.320179, 0, 201, Boeotia, null, hab
C3462, Magoula Balomenou (Arne?), 38.510307, 22.85949, 0, 113, Boeotia, null, Settlement
C3464, Agoriani (Agia Paraskevi): Dhekedes Hill, 38.392723, 22.985082, 20, 145, Boeotia, null, Artifacts
C3466, Vristika, 38.468485, 23.183991, 10, 113, Boeotia, null, hab
C3467, Mytikas, 38.457668, 23.166756, 0, 145, Boeotia, null, hab
C3507, Xinos, 38.435376, 23.030543, 50, 95, Boeotia, null, hab
C3511, Agios Charalambos, 38.496037, 22.813563, 0, 153, Boeotia, null, Artifacts
C3829, Thebes Threpsiadou, 38.326415, 23.317339, 100, 169, Boeotia, null, hab
C3832, Thebes Museum, 38.323634, 23.317622, 20, 189, Boeotia, null, hab
C3834, Thebes: Agion (Apostolon) Andreas, 38.318105, 23.31751, 20, 229, Boeotia, null, hab
C3921, Thebes: Zeggini, 38.320042, 23.319797, 0, 201, Boeotia, null, hab
C4450, Ellopia, 38.269971, 23.122126, unknown, 295, Boeotia, null, Cem
C4845, Orchomenos Byzantinou and 10 Septembriou, 38.494399, 22.975466, unknown, 106, Boeotia, null, hab
C4847, Thebes Thivon Mourikiou, 38.3423205, 23.32298324, unknown, 126, Boeotia, null, Cem
C4848, Thebes: Polyneikous 13, 38.31731136, 23.32006142, 50, 204, Boeotia, null, hab
C4850, Thebes: Epaminodou and Idipodos, 38.31927948, 23.31704681, 20, 216, Boeotia, null, hab
C5011, Prosilio: Cem, 38.501057, 22.932393, 0, 133, Boeotia, null, Chamber Tomb
C5155, Tatiza: LH Cem, 38.269012, 23.105946, unknown, 285, Boeotia, null, Cem
C5170, Chaironea, 38.492998, 22.840343, 50, 232, Boeotia, null, Sherds
C5171, Chaironea: Cem, 38.493662, 22.841732, unknown, 181, Boeotia, null, Cem
C5172, Stanford Skourta B10, 38.2288562, 23.61794822, 10, 492, Boeotia, null, settlement
C5190, Solinari: Cem, 38.39192519, 22.99666503, 20, 111, Boeotia, null, Cem
C5194, Vranesi tumulus, 38.464142, 22.958169, 50, 104, Boeotia, null, Cem
C5219, Cave of the Nymphs, 38.354052, 22.890125, 0, 816, Boeotia, null, Cave
C5222, Akontion: Geometric Cem, 38.504105, 22.874876, 20, 109, Boeotia, null, Cem
C5225, Haliartos Pyrgos: Cem, 38.367777, 23.120158, 10, 116, Boeotia, null, Cem
C5248, Neochoraki, 38.291459, 23.388135, unknown, 295, Boeotia, null, Cem
C5944, Mouriki: Schoinos, 38.427387, 23.361864, 0, 228, Boeotia, null, hab
C6723, Thisbe: Hydraulic Works (Myc?), 38.253174, 22.969146, 0, 133, Boeotia, null, Hydraulics
C6782, Panorama Drosias, 38.480129, 23.511368, unknown, 21, Boeotia, null, Pottery
C6813, Askra: Hill VM4, 38.318791, 23.095207, 50, 482, Boeotia, null, Settlement
C695, Orchomenos: Treasury of Minyas, 38.493131, 22.974684, 0, 110, Boeotia, null, Tholos
C698, Orchomenos: Palace, 38.493832, 22.976084, 0, 107, Boeotia, null, Building
C699, Orchomenos: Cem, 38.493599, 22.97517, 0, 108, Boeotia, null, Cem
C700, Orchomenos: Cem O_24, 38.494317, 22.973845, 100, 115, Boeotia, null, Cem
C701, Polygira/Polygyra, 38.534418, 22.957764, 100, 113, Boeotia, null, Settlement
C702, Mavromandili, 38.540562, 22.986371, 100, 131, Boeotia, null, Fort
C703, Erima Kalyvia, 38.536096, 23.014889, 0, 101, Boeotia, null, Grave
C704, Pyrgos: Fortification, 38.512722, 23.034423, 20, 137, Boeotia, null, Fort
C7044, Tanagra, 38.306997, 23.585135, 0, 154, Boeotia, null, Sherds
C7045, Akraiphnion: Trypa, 38.450604, 23.211366, unknown, 140, Boeotia, null, Cave
C7046, Akraiphnion: Bouka, 38.440167, 23.234833, unknown, 171, Boeotia, null, Cave
C705, Pyrgos: Sherds, 38.512969, 23.034016, 20, 133, Boeotia, null, Pottery
C706, Pyrgos: Magoula, 38.517778, 23.025842, 0, 114, Boeotia, null, Pottery
C707, Pyrgos NW, 38.520698, 23.027687, 20, 98, Boeotia, null, Cem
C7073, Paralimni S hills, 38.438483, 23.324328, 100, 94, Boeotia, null, Cem
C7074, Rhitsona: G Cem, 38.409888, 23.524587, 0, 171, Boeotia, null, Cem
C708, Pyrgos-Melas Dam, 38.513131, 23.019594, 0, 94, Boeotia, null, Cem
C709, Old Orchomenos, 38.483513, 23.033, 0, 95, Boeotia, null, Hab
C710, Orchomenos Tumulus, 38.479625, 22.972217, 20, 100, Boeotia, null, Tumulus
C711, Platania Cem, 38.552534, 23.050561, 20, 191, Boeotia, null, Cem
C712, Ayios Ioannis: Cem, 38.549875, 23.050826, 50, 200, Boeotia, null, Cem
C713, Hyettos, 38.55965, 23.10647, 50, 264, Boeotia, null, Grave
C714, Kastro, 38.493062, 23.160702, 0, 112, Boeotia, null, Settlement
C716, Stroviki: Ayios Yeoryios, 38.480606, 23.105349, 20, 95, Boeotia, null, Wall
C717, Stroviki: Ayios Yeoryios, 38.482346, 23.105693, 20, 96, Boeotia, null, Hab
C718, Tourlogianni, 38.479384, 23.116442, 20, 240, Boeotia, null, Fort
C719, Tourlogianni: Bazaraki, 38.479776, 23.123213, 20, 181, Boeotia, null, Fort
C720, Chantsa/Chantza/Kantza, 38.516403, 23.226411, 0, 122, Boeotia, null, Fort
C721, Ayios Ioannis, 38.514633, 23.23527, 20, 102, Boeotia, null, Settlement
C723, Spilia Tsoutso ?, 38.506417, 23.25755, 50, 104, Boeotia, null, Cem
C724, Grand Katavothra, 38.501552, 23.258176, 0, 95, Boeotia, null, Settlement
C725, Ayia Marina: Fortress, 38.499533, 23.204837, 0, 152, Boeotia, null, Fort
C726, Chantsa: MH Houses, 38.51499, 23.227879, 50, 91, Boeotia, null, Settlement
C727, Ayia Marina: Cem, 38.499066, 23.202852, 20, 138, Boeotia, null, Cem
C728, Ayia Marina: Cem 2, 38.498179, 23.203237, 20, 122, Boeotia, null, Cem
C729, Gla, 38.485106, 23.181918, 0, 114, Boeotia, null, Settlement
C730, Talantouseza, 38.48045, 23.180317, 20, 88, Boeotia, null, Cem
C731, Kokkino vicinity, 38.473104, 23.232423, unknown, 316, Boeotia, null, Pottery
C732, Akraiphnia: Fort, 38.452099, 23.219475, 100, 242, Boeotia, null, Fort
C733, Spilia tou Sarakinou, 38.452612, 23.204564, 0, 175, Boeotia, null, Cave
C734, Ptoion Perdikovrysi, 38.460014, 23.249603, 50, 330, Boeotia, null, Pottery
C735, Perdikovrysi, 38.459387, 23.248441, 100, 320, Boeotia, null, Sherds
C736, Haliartos: Acropolis, 38.379236, 23.087061, 0, 156, Boeotia, null, Settlement
C737, Onchestos or Tsumbitses East, 38.364633, 23.15562, 50, 145, Boeotia, null, Settlement
C738, Tsumbitses: Agia Panayia, 38.361516, 23.165893, 20, 87, Boeotia, null, Sherds
C739, Davlosis/Megalo Kastraki, 38.386892, 23.166394, 20, 109, Boeotia, null, Settlement
C740, Sphingion W, 38.384801, 23.172419, 50, 124, Boeotia, null, Cem
C741, Davlosis, 38.387878, 23.17486, 50, 106, Boeotia, null, Cem
C742, Kokkoretsa South, 38.404559, 23.182844, 0, 140, Boeotia, null, Fort
C743, Listi, 38.344607, 23.125893, 50, 314, Boeotia, null, Artifacts
C744, Petra/Tilphousion, 38.386437, 23.012309, 20, 279, Boeotia, null, Fort
C745, Thespiae: Magoula Site, 38.293813, 23.151548, 0, 295, Boeotia, null, Hab
C746, Erimokastro Cem, 38.301067, 23.14601, 0, 308, Boeotia, null, Chamber Tomb
C747, Askra Pyrgaki, 38.327091, 23.074301, 0, 637, Boeotia, null, Artifacts
C748, Tatiza: EH, 38.272769, 23.092891, 500, 265, Boeotia, null, Cem
C749, Livadostro E, 38.207355, 23.116973, 20, 10, Boeotia, null, Hab
C750, Eutresis, 38.26985, 23.20454, 0, 332, Boeotia, null, Settlement
C751, Siphae: Town, 38.188558, 23.051672, 20, 10, Boeotia, null, Hab
C752, Thisbe, 38.262294, 22.963504, 0, 243, Boeotia, null, Settlement
C753, Thisvi: Caves, 38.259346, 22.966266, 0, 188, Boeotia, null, Cem
C754, Thisvi: Caves 2, 38.25457, 22.96945, 0, 139, Boeotia, null, Cem
C755, Thisvi: Caves 3, 38.263349, 22.966969, 20, 204, Boeotia, null, Cem
C756, Kastron Khostion (ancient Chorseiai), 38.25485, 22.883191, 50, 225, Boeotia, null, Pottery
C757, Mali, 38.243181, 22.906325, 50, 388, Boeotia, null, Sherds
C758, Plataea, 38.21985, 23.27236, 0, 326, Boeotia, null, Sherds
C759, Plataea 2, 38.222189, 23.273204, 20, 327, Boeotia, null, Pottery
C760, Kallithea 1, 38.310375, 23.446631, 50, 348, Boeotia, null, Cem
C761, Soros: LH Cem, 38.318333, 23.412744, 200, 345, Boeotia, null, Cem
C762, Asopia, 38.300653, 23.501757, 50, 329, Boeotia, null, Pottery
C763, Daphni Plateau, 38.242985, 23.404095, 50, 368, Boeotia, null, Pottery
C764, Erythrai: Pantanassa Chapel, 38.223311, 23.340519, 50, 365, Boeotia, null, Pottery
C765, Thebes Settlement, 38.318876, 23.318062, 0, 222, Boeotia, null, Hab
C766, Thebes S and SE, 38.314685, 23.324919, 20, 202, Boeotia, null, Cem
C767, Thebes E, 38.318978, 23.321948, 20, 204, Boeotia, null, Cem
C768, Thebes-Megalo Kastelli, 38.321267, 23.322205, 20, 202, Boeotia, null, Cem
C769, Thebes Ismenion, 38.316413, 23.322479, 0, 219, Boeotia, null, Cem
C770, Thebes Kolonaki, 38.313526, 23.315615, 20, 215, Boeotia, null, Cem
C771, Thebes Kalogeros, 38.320065, 23.310896, 20, 207, Boeotia, null, Cem
C772, Thebes Railway, 38.333493, 23.327539, 20, 153, Boeotia, null, Hab
C773, Tachi, 38.304112, 23.311131, 100, 259, Boeotia, null, Cem
C774, Lithares, 38.386226, 23.297283, 100, 90, Boeotia, null, Cem
C775, Lithares: Stroulongo, 38.387875, 23.28169, 50, 332, Boeotia, null, Activity
C776, Vouliagma, 38.397958, 23.328361, 50, 103, Boeotia, null, Cem
C777, Klimataria W, 38.410967, 23.259661, 50, 88, Boeotia, null, Settlement
C778, Hyliki: Sengaina, 38.432655, 23.246589, 100, 79, Boeotia, null, Sherds
C779, Oungra Chelonokastro, 38.458813, 23.317645, 0, 356, Boeotia, null, Fort
C780, Paralimni Oungra, 38.446964, 23.313429, 100, 44, Boeotia, null, Activity
C781, Paralimni Oungra N, 38.452016, 23.318977, 0, 56, Boeotia, null, Cem
C782, Mouriki-Kamelovrisi Hab, 38.4344, 23.31297, 100, 127, Boeotia, null, Settlement
C783, Mouriki-Kamelovrisi Cem, 38.433063, 23.315605, 100, 107, Boeotia, null, Cem
C784, Platanaki: Hab, 38.438125, 23.413265, 50, 358, Boeotia, null, Activity
C785, Mali: Lower Town, 38.251028, 22.904353, 0, 272, Boeotia, null, Settlement
C786, Tourleza: Glisa: Syrtzi: Ypaton: Akropolis, 38.391846, 23.397012, 0, 290, Boeotia, null, Pottery
C787, Ypaton School, 38.389678, 23.395745, 50, 225, Boeotia, null, Pottery
C788, Stroma/Soules, 38.350859, 23.417842, 100, 229, Boeotia, null, Settlement
C789, Anthedon, 38.498575, 23.448762, 100, 18, Boeotia, null, Hab
C790, Tourlo, 38.506359, 23.402405, 20, 191, Boeotia, null, Pottery
C791, Skroponeri Peninsula, 38.507579, 23.354287, 100, 10, Boeotia, null, Artifacts
C792, Paralimni Pyrgos NE, 38.481533, 23.40138, 200, 67, Boeotia, null, Chamber Tomb
C793, Paralimni Pyrgos or Palaiometochi (ancient Isos?), 38.477896, 23.389664, 0, 75, Boeotia, null, Settlement
C794, Kokkali, 38.31008, 23.606805, 100, 100, Boeotia, null, Activity Focus
C795, Agios Konstantinos, 38.289555, 23.578984, 0, 157, Boeotia, null, Settlement
C796, Kleidi/Klidhi/Klidi, 38.272077, 23.575813, 50, 205, Boeotia, null, Cem
C797, Plaka Dilesi, 38.348463, 23.666689, 100, 13, Boeotia, null, Cem
C798, Pharos Avlidos: Cem, 38.391651, 23.627463, 50, 2, Boeotia, null, Cem
C799, Pharos Aulidos: Hab, 38.391533, 23.627514, 50, 2, Boeotia, null, Settlement
C800, Dramesi/Paralia Aulidos: Hab, 38.3843, 23.626567, 20, 20, Boeotia, null, Settlement
C801, Dramesi/Paralia Aulidos: Cem, 38.383659, 23.626468, 100, 20, Boeotia, null, Cem
C802, Vathy - Proph. Ilias, 38.404279, 23.56501, 20, 124, Boeotia, null, Sherds
C803, Vathy - Agios Nikolaos, 38.424476, 23.580201, 50, 91, Boeotia, null, Sherds
C804, Vathy Nisi, 38.431189, 23.593359, 300, 21, Boeotia, null, Wall
C805, Mikro Vathy N, 38.438778, 23.594362, 20, 7, Boeotia, null, Cem
C806, Tseloneri/Vlikha/Vlicha/Hyria/Glypha Hill, 38.454794, 23.567856, 10, 34, Boeotia, null, Settlement
C807, Drosia/Agios Minas, 38.4883, 23.573127, 50, 8, Boeotia, null, Settlement
C808, Lithosoros (Chalia), 38.479848, 23.515949, 0, 16, Boeotia, null, Hab
C810, Rhitsona: Mykalessos, 38.407741, 23.519448, 0, 176, Boeotia, null, Settlement
C811, Kastron Lykovouni: Harma, 38.388383, 23.486799, 100, 298, Boeotia, null, Pottery
C812, Meg. Kastron, 38.352694, 23.462898, 0, 283, Boeotia, null, Sherds
C813, Dritsa: Proph. Ilias, 38.349717, 23.47791, 0, 273, Boeotia, null, Sherds
C814, Harma/Dritsa: Pyrgos (Ancient Eleon), 38.35586, 23.48077, 0, 262, Boeotia, null, Settlement
C815, Modern Tanagra: Frankish Tower, 38.337257, 23.529766, 0, 197, Boeotia, null, Sherds
C816, Modern Tanagra (Bratzi/Bratsi): LH Cem, 38.323561, 23.539136, 100, 240, Boeotia, null, Cem
C817, Modern Tanagra: LH Cem 2, 38.33216, 23.533334, 100, 207, Boeotia, null, Cem
C818, Modern Tanagra: LH Cem 3, 38.331629, 23.541261, 100, 187, Boeotia, null, Cem
C819, Gephyra/Ledeza, 38.322581, 23.551587, 0, 209, Boeotia, null, Cem
C820, Dendron/Grava, 38.320617, 23.558555, 50, 206, Boeotia, null, Hab
C821, Bathiza, 38.294152, 23.711457, 0, 123, Boeotia, null, Sherds
C822, Prophitis Ilias: Cem, 38.33599, 23.640351, 100, 55, Boeotia, null, Cem
C824, Kesseri, 38.325914, 23.581243, 100, 133, Boeotia, null, Cem
C825, Agios Thomas, 38.28, 23.585777, 200, 234, Boeotia, null, Cem
C826, Agios Thomas: 2, 38.282254, 23.586076, 200, 221, Boeotia, null, Pottery
C827, Lithares: Hab, 38.386719, 23.297794, 100, 90, Boeotia, null, Settlement
C828, Stroviki, 38.477145, 23.104307, 0, 113, Boeotia, null, Settlement
C913, Valley of the Muses, 38.321129, 23.057763, 0, 521, Boeotia, null, Hab
C914, Askra: Episkopi, 38.323377, 23.08687, 200, 420, Boeotia, null, Settlement
C919, Paralimni Pyrgos E, 38.480948, 23.395685, 0, 63, Boeotia, null, Cem
C984, Magoula Kavkala, 38.512914, 23.165319, 50, 87, Boeotia, null, Settlement