Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C2812, Kourtes: Kephala: hab, 35.106714, 24.89507, 20, 447, Crete, Kainourion, Settlement
C4111, Pompia: Paliosterno, 35.009476, 24.866431, unknown, 147, Crete, Kainourion, Cem
C4115, Odigitria, 34.975344, 24.799963, 0, 237, Crete, Kainourion, Tholos
C4413, Gortys Acropolis (Agios Ioannis), 35.065599, 24.94512, 0, 255, Crete, Kainourion, Settlement
C4499, Pobia: Vigla, 34.993273, 24.871067, 50, 622, Crete, Kainourion, Settlement
C5111, Lebena Papoura I, 34.933191, 24.916309, 0, 57, Crete, Kainourion, Tholos
C5127, Siderospilia, 35.172165, 24.999365, 0, 630, Crete, Kainourion, Cem
C5299, Ampelouzos, 35.059257, 24.937524, 20, 159, Crete, Kainourion, Pottery
C5300, Mitropolis: Kannia, 35.048748, 24.93356, 0, 135, Crete, Kainourion, hab
C5301, Apesokari: Tholos B, 35.004522, 24.948857, 0, 209, Crete, Kainourion, Tholos
C5302, Apesokari: Tholos A, 35.004307, 24.946546, 0, 219, Crete, Kainourion, Tholos
C5308, Alithini, 35.013566, 24.884249, 10, 153, Crete, Kainourion, Sherds
C5309, Agios Savas/Savvas: Hab, 34.945377, 24.98872, 200, 105, Crete, Kainourion, Building
C5310, Apesokari: Hab, 35.003095, 24.947142, 0, 258, Crete, Kainourion, Settlement
C5311, Vasilika Anogeia: Cem, 35.007946, 24.968436, 500, 218, Crete, Kainourion, Chamber Tomb
C5312, Stavros Galias, 35.0774, 24.874216, unknown, 226, Crete, Kainourion, Cem
C5313, Moroni: Labyrinthos, 35.079686, 24.92041, 0, 400, Crete, Kainourion, Cem
C5314, Moires: Cem, 35.050402, 24.873639, unknown, 79, Crete, Kainourion, Chamber Tomb
C5315, Kourtes: Ceramics, 35.104494, 24.89914, 10, 384, Crete, Kainourion, Sherds
C5321, Zominthos, 35.24872, 24.887027, 0, 1182, Crete, Kainourion, hab
C5721, Lebena Papoura IB, 34.933162, 24.916226, 0, 56, Crete, Kainourion, Tomb
C5786, Tripiti/Trypiti, 34.938087, 24.987, 0, 112, Crete, Kainourion, Settlement
C5914, Agia Deka: Pit Tombs, 35.05782, 24.960955, unknown, 160, Crete, Kainourion, Tomb
C5915, Gortyn: Hagios Georgios, 35.060832, 24.942757, unknown, 161, Crete, Kainourion, Tholos
C5916, Gortyn: Armi Hill, 35.064646, 24.949773, 100, 239, Crete, Kainourion, hab
C5917, Valis: Hab, 35.08675, 25.032984, unknown, 397, Crete, Kainourion, Settlement
C5920, Gortyn: Geometric Burials, 35.065871, 24.951618, 50, 288, Crete, Kainourion, Cem
C5921, Kourtes: Cem, 35.104996, 24.890524, 20, 465, Crete, Kainourion, Cem
C5923, Zominthos: Rock Shelter, 35.24492, 24.889141, unknown, 1221, Crete, Kainourion, Cem
C6075, Kalathiana: K, 35.102016, 24.931526, 20, 448, Crete, Kainourion, Tomb
C6078, Hagios Kyrillos: Tholos, 34.970534, 24.905334, 50, 411, Crete, Kainourion, Tholos
C6079, Lebena Yerokambos: Tholos Y2, 34.936793, 24.90128, 0, 92, Crete, Kainourion, Tholos
C6080, Lebena Yerokambos: Tholos Y2a, 34.936754, 24.901338, 0, 92, Crete, Kainourion, Tholos
C6081, South Coast 11 B, 34.941132, 24.831738, 10, 81, Crete, Kainourion, Tomb
C6082, South Coast 11 A, 34.942653, 24.831065, 10, 95, Crete, Kainourion, Tomb
C6083, Kaloi Limenes B, 34.933333, 24.796667, 10, 89, Crete, Kainourion, Tholos
C6084, Kaloi Limenes A, 34.934009, 24.793978, 50, 88, Crete, Kainourion, Tomb
C6085, Kaminospilio, 34.967222, 24.851111, 10, 249, Crete, Kainourion, Tholos
C6093, Platanos: Tholos, 35.022762, 24.921043, 0, 100, Crete, Kainourion, Tholos
C6254, Ayia Kyriaki A, 34.950304, 24.794071, 10, 92, Crete, Kainourion, Cem
C6255, Ayia Kyriaki B, 34.950306, 24.793609, 10, 100, Crete, Kainourion, Tomb
C6256, Ayia Kyriaki C, 34.950357, 24.793567, 10, 102, Crete, Kainourion, Tomb
C6257, Ayios Georgios, 34.938889, 24.762222, 10, 136, Crete, Kainourion, Tomb
C6262, Kalathiana B, 35.101843, 24.931492, 100, 450, Crete, Kainourion, Tomb
C6263, Khristos X, 34.95779, 24.977588, 0, 392, Crete, Kainourion, Tomb
C6264, Khristos B, 34.957995, 24.977486, 0, 388, Crete, Kainourion, Tomb
C6265, Khroni Kalyvi/Gangales, 35.056539, 24.982953, 10, 184, Crete, Kainourion, Tomb
C6266, Kokkiniano, 35.014943, 24.988551, 20, 170, Crete, Kainourion, Tomb
C6267, Korakies, 34.970607, 24.941177, 10, 519, Crete, Kainourion, Tomb
C6271, Krotos, 34.949351, 24.954158, 10, 303, Crete, Kainourion, Sherds
C6272, Levena Zervou 3, 34.936899, 24.933504, 0, 82, Crete, Kainourion, Tomb
C6274, Marathokephalo A and B, 35.102472, 24.91445, unknown, 437, Crete, Kainourion, Tomb
C6275, Megaloi Skinoi C, 34.955397, 24.797455, 50, 133, Crete, Kainourion, Tomb
C6276, Megaloi Skinoi A and B, 34.957825, 24.804648, 0, 219, Crete, Kainourion, Tomb
C6277, Moni Odiyitria B, 34.975377, 24.799879, 0, 238, Crete, Kainourion, Tomb
C6278, Phylakas A, 34.93444, 24.97777, 10, 40, Crete, Kainourion, Tomb
C6280, Porti P, 35.002499, 24.980469, 10, 256, Crete, Kainourion, Tomb
C6281, Salame, 34.99826, 24.99912, 100, 230, Crete, Kainourion, Tomb
C6282, Trypiti: Kalokampos, 34.936711, 24.988384, 0, 69, Crete, Kainourion, Tomb
C6284, Vorou A, 35.095157, 25.030564, 0, 396, Crete, Kainourion, Tomb
C6285, Vorou B, 35.089451, 25.030285, 10, 387, Crete, Kainourion, Tomb
C6286, Stou Skaniari to Lakko/Kephali Odiyitrias A, 34.946966, 24.763342, unknown, 164, Crete, Kainourion, Tomb
C6287, Stou Skaniari To Lakko/Kephali Odiyitrias B, 34.947184, 24.763857, unknown, 169, Crete, Kainourion, Tomb
C6288, South Coast 8A, 34.940447, 24.820724, 10, 74, Crete, Kainourion, Tomb
C6289, South Coast 8B, 34.940386, 24.820742, 10, 71, Crete, Kainourion, Tomb
C6290, Sopata Kousé, 35.0067, 24.835743, 0, 187, Crete, Kainourion, Tomb
C6291, Skotomenou o Kharakas A, 34.973165, 24.833832, 0, 299, Crete, Kainourion, Tomb
C6292, Skotomenou o Kharakas B, 34.973323, 24.834003, 20, 302, Crete, Kainourion, Tomb
C6293, Skotomenou o Kharakas C, 34.973351, 24.833664, 20, 300, Crete, Kainourion, Tomb