Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C2815, Patsianos: Kefala, 35.204974, 24.226792, 50, 216, Crete, Sphakia, Artifacts
C4507, Agios Georgios: Kastri, 35.215011, 24.218554, 0, 613, Crete, Sphakia, hab
C5780, Loutro (ancient Phoinix), 35.197057, 24.077554, 50, 54, Crete, Sphakia, Sherds
C5781, Sfakia/Sphakia, 35.257634, 23.967815, unknown, 208, Crete, Sphakia, Pottery
C7400, Old Roumeli, 35.24023, 23.964662, 200, 60, Crete, Sphakia, Sherds