<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<Folder>
<Placemark><name>Seremeti</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C1690
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.476522 N, 21.291173 E
Acc: 100 m.
Elevation: 72 m.
</description>
<Point><coordinates>21.291173,38.476522,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ayios Ilias: Marathia</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C1691
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.476431 N, 21.286604 E
Acc: 100 m.
Elevation: 54 m.
</description>
<Point><coordinates>21.286604,38.476431,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Chania Gavrolimnis</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C3718
Type:hab
Lat/Lon: 38.382134 N, 21.628528 E
Acc: unknown m.
Elevation: 103 m.
</description>
<Point><coordinates>21.628528,38.382134,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Chania Kaliakouda</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C3719
Type:hab
Lat/Lon: 38.397774 N, 21.616893 E
Acc: unknown m.
Elevation: 347 m.
</description>
<Point><coordinates>21.616893,38.397774,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kechrinia Valtou Mega Vouni</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C3770
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.820736 N, 21.248019 E
Acc: unknown m.
Elevation: 293 m.
</description>
<Point><coordinates>21.248019,38.820736,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Loutraki Amparia</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C3814
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.867326 N, 21.051208 E
Acc: 0 m.
Elevation: 67 m.
</description>
<Point><coordinates>21.051208,38.867326,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Palaiokastro Spolaita</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C3876
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.703237 N, 21.350918 E
Acc: unknown m.
Elevation: 105 m.
</description>
<Point><coordinates>21.350918,38.703237,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kato Vasiliki: Hagia Triadha Mound</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C3896
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.353965 N, 21.631015 E
Acc: 20 m.
Elevation: 24 m.
</description>
<Point><coordinates>21.631015,38.353965,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kouvaras Fyteion</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C3958
Type:Cem
Lat/Lon: 38.696191 N, 21.209712 E
Acc: 500 m.
Elevation: 131 m.
</description>
<Point><coordinates>21.209712,38.696191,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Loutron</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C4292
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.953696 N, 21.20867 E
Acc: unknown m.
Elevation: 168 m.
</description>
<Point><coordinates>21.20867,38.953696,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Lepenou</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C4842
Type:hab
Lat/Lon: 38.71009552 N, 21.29576784 E
Acc: unknown m.
Elevation: 124 m.
</description>
<Point><coordinates>21.29576784,38.71009552,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Angelokastro: Hab</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C5026
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.557735 N, 21.266056 E
Acc: 100 m.
Elevation: 71 m.
</description>
<Point><coordinates>21.266056,38.557735,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Gyphtokastro (Old Pleuron)</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C630
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.403864 N, 21.414697 E
Acc: 0 m.
Elevation: 104 m.
</description>
<Point><coordinates>21.414697,38.403864,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ayios Ilias</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C631
Type:Hab
Lat/Lon: 38.478853 N, 21.2896 E
Acc: 100 m.
Elevation: 105 m.
</description>
<Point><coordinates>21.2896,38.478853,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Palaiomanina: Mila</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C632
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.496463 N, 21.246992 E
Acc: unknown m.
Elevation: 23 m.
</description>
<Point><coordinates>21.246992,38.496463,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Palairos: Kekropoula</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C633
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.835497 N, 20.82373 E
Acc: 0 m.
Elevation: 167 m.
</description>
<Point><coordinates>20.82373,38.835497,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Astakos: Hagios Nikolaos</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C634
Type:Pottery
Lat/Lon: 38.515362 N, 21.052014 E
Acc: 0 m.
Elevation: 141 m.
</description>
<Point><coordinates>21.052014,38.515362,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Astakos: Grabes</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C635
Type:Settlement
Lat/Lon: 38.553286 N, 21.090598 E
Acc: 50 m.
Elevation: 110 m.
</description>
<Point><coordinates>21.090598,38.553286,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Chrysovitsa: Koronta</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C636
Type:Tholos
Lat/Lon: 38.589361 N, 21.159203 E
Acc: 50 m.
Elevation: 182 m.
</description>
<Point><coordinates>21.159203,38.589361,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sauria (Ancient)</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C637
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.554476 N, 21.243575 E
Acc: 0 m.
Elevation: 125 m.
</description>
<Point><coordinates>21.243575,38.554476,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name> Hagios Elias: Chamber Tomb</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C7057
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.488562 N, 21.287266 E
Acc: 200 m.
Elevation: 126 m.
</description>
<Point><coordinates>21.287266,38.488562,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Stamna</name><description>
Region: Aetolia-Acharnania
Subregion: null
Place Key: C7275
Type:Pottery
Lat/Lon: 38.516262 N, 21.281915 E
Acc: unknown m.
Elevation: 150 m.
</description>
<Point><coordinates>21.281915,38.516262,0</coordinates></Point></Placemark></Folder>
</Document>
</kml>