<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<Folder>
<Placemark><name>Andros: Palaioupolis</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Andros
Place Key: C1159
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.815759 N, 24.826503 E
Acc: unknown m.
Elevation: 16 m.
</description>
<Point><coordinates>24.826503,37.815759,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Andros: Episkopio</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Andros
Place Key: C1160
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.776634 N, 24.926795 E
Acc: unknown m.
Elevation: 296 m.
</description>
<Point><coordinates>24.926795,37.776634,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tinos: Vryokastro or Akroterion Ourion</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Tinos
Place Key: C1161
Type:Hab
Lat/Lon: 37.526157 N, 25.188462 E
Acc: 0 m.
Elevation: 47 m.
</description>
<Point><coordinates>25.188462,37.526157,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tinos: Aghia Thekla</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Tinos
Place Key: C1162
Type:Tholos
Lat/Lon: 37.652746 N, 25.030305 E
Acc: 0 m.
Elevation: 143 m.
</description>
<Point><coordinates>25.030305,37.652746,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kea: Ayia Irini</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kea
Place Key: C1163
Type:Hab
Lat/Lon: 37.668887 N, 24.325899 E
Acc: 0 m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>24.325899,37.668887,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kea: Troullos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kea
Place Key: C1164
Type:Hab
Lat/Lon: 37.672866 N, 24.322426 E
Acc: 0 m.
Elevation: 56 m.
</description>
<Point><coordinates>24.322426,37.672866,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kea: Kalidonichi (Sykamias)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kea
Place Key: C1165
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.638018 N, 24.4024 E
Acc: 100 m.
Elevation: 29 m.
</description>
<Point><coordinates>24.4024,37.638018,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kithnos: Ayia Irini</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kithnos
Place Key: C1166
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.438776 N, 24.428666 E
Acc: 100 m.
Elevation: 43 m.
</description>
<Point><coordinates>24.428666,37.438776,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mykonos: Palaikastro (Ghissi Kastro)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Mykonos
Place Key: C1167
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.454639 N, 25.388925 E
Acc: 0 m.
Elevation: 140 m.
</description>
<Point><coordinates>25.388925,37.454639,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Delos: Theke of Opis and Arge</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Delos
Place Key: C1168
Type:Artifacts
Lat/Lon: 37.400986 N, 25.267814 E
Acc: 0 m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>25.267814,37.400986,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Delos: Sema of the Hyperborean Maidens</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Delos
Place Key: C1169
Type:Tomb
Lat/Lon: 37.400735 N, 25.266264 E
Acc: 0 m.
Elevation: 0 m.
</description>
<Point><coordinates>25.266264,37.400735,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Delos: Mt. Kynthos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Delos
Place Key: C1170
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.395538 N, 25.272676 E
Acc: 20 m.
Elevation: 99 m.
</description>
<Point><coordinates>25.272676,37.395538,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Palati</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C1171
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.10992 N, 25.37264 E
Acc: 0 m.
Elevation: 0 m.
</description>
<Point><coordinates>25.37264,37.10992,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Aplomata</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C1172
Type:Cem
Lat/Lon: 37.10877 N, 25.379363 E
Acc: 0 m.
Elevation: 13 m.
</description>
<Point><coordinates>25.379363,37.10877,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kamini</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C1173
Type:Cem
Lat/Lon: 37.110983 N, 25.386217 E
Acc: 20 m.
Elevation: 33 m.
</description>
<Point><coordinates>25.386217,37.110983,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Rizokastelia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C1174
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.050637 N, 25.393535 E
Acc: 0 m.
Elevation: 96 m.
</description>
<Point><coordinates>25.393535,37.050637,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Vigla or Mikri (Mikre) Vigla</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C1175
Type:Hab
Lat/Lon: 37.022889 N, 25.368056 E
Acc: 0 m.
Elevation: 30 m.
</description>
<Point><coordinates>25.368056,37.022889,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Seriphos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Seriphos
Place Key: C1176
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.156178 N, 24.479241 E
Acc: unknown m.
Elevation: 421 m.
</description>
<Point><coordinates>24.479241,37.156178,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Siphnos: Ayios Andreas</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C1177
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.954158 N, 24.721588 E
Acc: 0 m.
Elevation: 413 m.
</description>
<Point><coordinates>24.721588,36.954158,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Siphnos: Kastro</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C1178
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.974655 N, 24.745541 E
Acc: 200 m.
Elevation: 84 m.
</description>
<Point><coordinates>24.745541,36.974655,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Siphnos: To Froudhi tou Kalamitsiou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C1179
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.95034 N, 24.687539 E
Acc: 0 m.
Elevation: 241 m.
</description>
<Point><coordinates>24.687539,36.95034,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amorgos: Aigiale: Vigli</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Amorgos
Place Key: C1180
Type:Artifacts
Lat/Lon: 36.919354 N, 25.980319 E
Acc: 0 m.
Elevation: 197 m.
</description>
<Point><coordinates>25.980319,36.919354,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amorgos: Xilokeratidi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Amorgos
Place Key: C1181
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.831604 N, 25.864262 E
Acc: 200 m.
Elevation: 9 m.
</description>
<Point><coordinates>25.864262,36.831604,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amorgos: Arkesine</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Amorgos
Place Key: C1182
Type:Cem
Lat/Lon: 36.809936 N, 25.817409 E
Acc: 0 m.
Elevation: 88 m.
</description>
<Point><coordinates>25.817409,36.809936,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ios: Skarkos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Ios
Place Key: C1183
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.731776 N, 25.28265 E
Acc: 0 m.
Elevation: 46 m.
</description>
<Point><coordinates>25.28265,36.731776,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ellinika</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kimolos
Place Key: C1184
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.789039 N, 24.53111 E
Acc: 0 m.
Elevation: 4 m.
</description>
<Point><coordinates>24.53111,36.789039,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Koukounaries</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C1185
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.12768 N, 25.209303 E
Acc: 0 m.
Elevation: 48 m.
</description>
<Point><coordinates>25.209303,37.12768,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antiparos: Agriokastro (Northwest Promontory)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C1186
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.047326 N, 25.074279 E
Acc: 20 m.
Elevation: 7 m.
</description>
<Point><coordinates>25.074279,37.047326,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Phylakopi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1187
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.755091 N, 24.509247 E
Acc: 0 m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>24.509247,36.755091,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kapari</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1188
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.751046 N, 24.517234 E
Acc: 200 m.
Elevation: 93 m.
</description>
<Point><coordinates>24.517234,36.751046,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ayios Ilias</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1189
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.738753 N, 24.419767 E
Acc: 50 m.
Elevation: 113 m.
</description>
<Point><coordinates>24.419767,36.738753,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sotira</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1190
Type:Cem
Lat/Lon: 36.700348 N, 24.506366 E
Acc: 200 m.
Elevation: 52 m.
</description>
<Point><coordinates>24.506366,36.700348,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Emborio </name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1191
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.709616 N, 24.391208 E
Acc: 100 m.
Elevation: 1 m.
</description>
<Point><coordinates>24.391208,36.709616,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Trypites</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1192
Type:Cem
Lat/Lon: 36.699411 N, 24.506371 E
Acc: 200 m.
Elevation: 52 m.
</description>
<Point><coordinates>24.506371,36.699411,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ayios Spiridon</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1193
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.700997 N, 24.389094 E
Acc: 100 m.
Elevation: 139 m.
</description>
<Point><coordinates>24.389094,36.700997,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Akrotiri</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1194
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.35159 N, 25.403377 E
Acc: 0 m.
Elevation: 26 m.
</description>
<Point><coordinates>25.403377,36.35159,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Exomiti</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1196
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.333559 N, 25.441983 E
Acc: unknown m.
Elevation: 3 m.
</description>
<Point><coordinates>25.441983,36.333559,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Balos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1197
Type:Hab
Lat/Lon: 36.36152 N, 25.390652 E
Acc: 0 m.
Elevation: 147 m.
</description>
<Point><coordinates>25.390652,36.36152,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Mesavouno</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1198
Type:Hab
Lat/Lon: 36.363886 N, 25.477323 E
Acc: 0 m.
Elevation: 358 m.
</description>
<Point><coordinates>25.477323,36.363886,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Kamari</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1199
Type:Hab
Lat/Lon: 36.373632 N, 25.481354 E
Acc: 200 m.
Elevation: 11 m.
</description>
<Point><coordinates>25.481354,36.373632,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Lygaridia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C1200
Type:Cem
Lat/Lon: 37.059653 N, 25.583145 E
Acc: unknown m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>25.583145,37.059653,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Ayios Konstandinos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C1202
Type:Artifacts
Lat/Lon: 37.084577 N, 25.147326 E
Acc: 10 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>25.147326,37.084577,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kanava</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C1203
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.708686 N, 24.469773 E
Acc: unknown m.
Elevation: 14 m.
</description>
<Point><coordinates>24.469773,36.708686,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Akrotiri Koloumbon</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1204
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.473748 N, 25.412052 E
Acc: unknown m.
Elevation: 21 m.
</description>
<Point><coordinates>25.412052,36.473748,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Phtellos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1205
Type:Hab
Lat/Lon: 36.406651 N, 25.429116 E
Acc: 100 m.
Elevation: 161 m.
</description>
<Point><coordinates>25.429116,36.406651,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Therasia: Alaphouzos Quarry</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C1206
Type:Hab
Lat/Lon: 36.419942 N, 25.336428 E
Acc: 100 m.
Elevation: 85 m.
</description>
<Point><coordinates>25.336428,36.419942,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mykonos: Tholos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Mykonos
Place Key: C1709
Type:Tholos
Lat/Lon: 37.434803 N, 25.328957 E
Acc: 0 m.
Elevation: 78 m.
</description>
<Point><coordinates>25.328957,37.434803,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Xombourgo</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Tinos
Place Key: C1948
Type:hab
Lat/Lon: 37.577835 N, 25.167899 E
Acc: 0 m.
Elevation: 522 m.
</description>
<Point><coordinates>25.167899,37.577835,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agia Kiriaki/Purification Trench</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Rheneia
Place Key: C2485
Type:Artifacts
Lat/Lon: 37.39502 N, 25.254591 E
Acc: 0 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>25.254591,37.39502,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Spilaion</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C2491
Type:Artifacts
Lat/Lon: 36.99073 N, 25.059992 E
Acc: 0 m.
Elevation: 186 m.
</description>
<Point><coordinates>25.059992,36.99073,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Naousa Oikonomou Filitzou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C2492
Type:hab
Lat/Lon: 37.130844 N, 25.264164 E
Acc: 200 m.
Elevation: 13 m.
</description>
<Point><coordinates>25.264164,37.130844,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paroikia Deliou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C2495
Type:hab
Lat/Lon: 37.103512 N, 25.154822 E
Acc: 0 m.
Elevation: 151 m.
</description>
<Point><coordinates>25.154822,37.103512,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Gymnasion</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C2497
Type:Cem
Lat/Lon: 37.102165 N, 25.378035 E
Acc: 0 m.
Elevation: 27 m.
</description>
<Point><coordinates>25.378035,37.102165,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tsikalario</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C2501
Type:Cem
Lat/Lon: 37.06448 N, 25.462292 E
Acc: 0 m.
Elevation: 337 m.
</description>
<Point><coordinates>25.462292,37.06448,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sangkrion</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C2502
Type:Artifacts
Lat/Lon: 37.029041 N, 25.431267 E
Acc: 20 m.
Elevation: 140 m.
</description>
<Point><coordinates>25.431267,37.029041,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kimolos Palaiokastro</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kimolos
Place Key: C2505
Type:Artifacts
Lat/Lon: 36.812325 N, 24.551531 E
Acc: 50 m.
Elevation: 342 m.
</description>
<Point><coordinates>24.551531,36.812325,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Deka</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kimolos
Place Key: C2507
Type:Cem
Lat/Lon: 36.786415 N, 24.532998 E
Acc: unknown m.
Elevation: 25 m.
</description>
<Point><coordinates>24.532998,36.786415,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tripiti</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C2511
Type:Artifacts
Lat/Lon: 36.740633 N, 24.424155 E
Acc: 0 m.
Elevation: 147 m.
</description>
<Point><coordinates>24.424155,36.740633,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Monolithos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C2520
Type:Artifacts
Lat/Lon: 36.410819 N, 25.479853 E
Acc: unknown m.
Elevation: 16 m.
</description>
<Point><coordinates>25.479853,36.410819,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Selladha Ridge</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C2522
Type:Cem
Lat/Lon: 36.368102 N, 25.475188 E
Acc: 0 m.
Elevation: 226 m.
</description>
<Point><coordinates>25.475188,36.368102,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Parakastri</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Rheneia
Place Key: C4659
Type:Cem
Lat/Lon: 37.414579 N, 25.214378 E
Acc: 1000 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>25.214378,37.414579,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Zagora</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Andros
Place Key: C5157
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.773997 N, 24.864888 E
Acc: 0 m.
Elevation: 163 m.
</description>
<Point><coordinates>24.864888,37.773997,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Hypsele</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Andros
Place Key: C5794
Type:hab
Lat/Lon: 37.842303 N, 24.794681 E
Acc: 0 m.
Elevation: 130 m.
</description>
<Point><coordinates>24.794681,37.842303,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Chosti/Khosti</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6679
Type:Tholos
Lat/Lon: 37.148511 N, 25.531288 E
Acc: 0 m.
Elevation: 593 m.
</description>
<Point><coordinates>25.531288,37.148511,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Zas Cave</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6739
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.034362 N, 25.500175 E
Acc: 10 m.
Elevation: 670 m.
</description>
<Point><coordinates>25.500175,37.034362,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Eggares: Genessis/Ghenesi Hill</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6740
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.116698 N, 25.441812 E
Acc: 500 m.
Elevation: 33 m.
</description>
<Point><coordinates>25.441812,37.116698,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Yria: Temple of Dionysos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6741
Type:Cult
Lat/Lon: 37.077675 N, 25.380754 E
Acc: 0 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.380754,37.077675,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Plithos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6759
Type:Cem
Lat/Lon: 37.10728 N, 25.379134 E
Acc: 0 m.
Elevation: 9 m.
</description>
<Point><coordinates>25.379134,37.10728,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Filoti</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6760
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.051698 N, 25.498088 E
Acc: unknown m.
Elevation: 369 m.
</description>
<Point><coordinates>25.498088,37.051698,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Avessalos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Seriphos
Place Key: C6761
Type:Metallurgy
Lat/Lon: 37.157335 N, 24.433608 E
Acc: 100 m.
Elevation: 106 m.
</description>
<Point><coordinates>24.433608,37.157335,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Phournoi/Skala/Gaidourospilia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Seriphos
Place Key: C6762
Type:Metallurgy
Lat/Lon: 37.205734 N, 24.476231 E
Acc: unknown m.
Elevation: 46 m.
</description>
<Point><coordinates>24.476231,37.205734,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kephala</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Seriphos
Place Key: C6763
Type:Metallurgy
Lat/Lon: 37.191356 N, 24.446675 E
Acc: 100 m.
Elevation: 38 m.
</description>
<Point><coordinates>24.446675,37.191356,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Plakalona</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Seriphos
Place Key: C6764
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.144112 N, 24.435728 E
Acc: unknown m.
Elevation: 28 m.
</description>
<Point><coordinates>24.435728,37.144112,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Panormos: Korphari ton Amygdalion</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6792
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.961252 N, 25.53469 E
Acc: 0 m.
Elevation: 63 m.
</description>
<Point><coordinates>25.53469,36.961252,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Petasi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6793
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.025705 N, 25.562999 E
Acc: 500 m.
Elevation: 98 m.
</description>
<Point><coordinates>25.562999,37.025705,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Grotta</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C6884
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.108445 N, 25.374854 E
Acc: 0 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.374854,37.108445,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Akrotiraki: Lazarou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C6903
Type:Cem
Lat/Lon: 36.926584 N, 24.72451 E
Acc: 20 m.
Elevation: 31 m.
</description>
<Point><coordinates>24.72451,36.926584,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Akrotiraki: EC Settlement</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C6905
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.928659 N, 24.725347 E
Acc: 0 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>24.725347,36.928659,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Hagios Sostis: Mines</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C6907
Type:Mine
Lat/Lon: 37.012243 N, 24.713197 E
Acc: 0 m.
Elevation: 14 m.
</description>
<Point><coordinates>24.713197,37.012243,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Vorini</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C6908
Type:Mine
Lat/Lon: 36.999314 N, 24.701305 E
Acc: 0 m.
Elevation: 285 m.
</description>
<Point><coordinates>24.701305,36.999314,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amorgos: Minoa or Katapola</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Amorgos
Place Key: C6922
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 36.820955 N, 25.861202 E
Acc: 0 m.
Elevation: 213 m.
</description>
<Point><coordinates>25.861202,36.820955,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ios: Magganari or (Manganari/Maganari)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Ios
Place Key: C6923
Type:Cem
Lat/Lon: 36.654701 N, 25.377172 E
Acc: 200 m.
Elevation: 42 m.
</description>
<Point><coordinates>25.377172,36.654701,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kato Kouphonissi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kouphonissi
Place Key: C6924
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.911532 N, 25.577901 E
Acc: unknown m.
Elevation: 50 m.
</description>
<Point><coordinates>25.577901,36.911532,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kea: Chalara</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kea
Place Key: C6926
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.67467 N, 24.378239 E
Acc: 200 m.
Elevation: 136 m.
</description>
<Point><coordinates>24.378239,37.67467,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kea: Stavroti</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kea
Place Key: C6927
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.650204 N, 24.306538 E
Acc: 50 m.
Elevation: 89 m.
</description>
<Point><coordinates>24.306538,37.650204,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Prophet Elias</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C6928
Type:Walls
Lat/Lon: 36.371742 N, 25.462276 E
Acc: unknown m.
Elevation: 354 m.
</description>
<Point><coordinates>25.462276,36.371742,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Oia quarry</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C6929
Type:Hab
Lat/Lon: 36.461556 N, 25.379114 E
Acc: unknown m.
Elevation: 112 m.
</description>
<Point><coordinates>25.379114,36.461556,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mavromatis Quarry</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C6931
Type:Walls
Lat/Lon: 36.361964 N, 25.416499 E
Acc: 500 m.
Elevation: 92 m.
</description>
<Point><coordinates>25.416499,36.361964,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Kokkino Vouno</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C6932
Type:Building
Lat/Lon: 36.349644 N, 25.395294 E
Acc: 50 m.
Elevation: 66 m.
</description>
<Point><coordinates>25.395294,36.349644,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Katsadhes</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C6933
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.361049 N, 25.379936 E
Acc: 200 m.
Elevation: 105 m.
</description>
<Point><coordinates>25.379936,36.361049,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Archangelos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C6934
Type:Walls
Lat/Lon: 36.349999 N, 25.386463 E
Acc: unknown m.
Elevation: 42 m.
</description>
<Point><coordinates>25.386463,36.349999,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Syros: KS Cem</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Syros
Place Key: C6935
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.487176 N, 24.90038 E
Acc: unknown m.
Elevation: 30 m.
</description>
<Point><coordinates>24.90038,37.487176,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Syros: Chalandriani (Kastri)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Syros
Place Key: C6936
Type:Cem
Lat/Lon: 37.482891 N, 24.929076 E
Acc: 50 m.
Elevation: 233 m.
</description>
<Point><coordinates>24.929076,37.482891,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Syros: Pidhima</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Syros
Place Key: C6937
Type:Tomb
Lat/Lon: 37.445612 N, 24.914004 E
Acc: 500 m.
Elevation: 99 m.
</description>
<Point><coordinates>24.914004,37.445612,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sikinos: Pottery</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Sikinos
Place Key: C6938
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.679517 N, 25.12136 E
Acc: unknown m.
Elevation: 314 m.
</description>
<Point><coordinates>25.12136,36.679517,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kiparia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Folegandros
Place Key: C6939
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.65646 N, 24.845901 E
Acc: unknown m.
Elevation: 67 m.
</description>
<Point><coordinates>24.845901,36.65646,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Xylokeratia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6940
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.65945 N, 24.362185 E
Acc: 0 m.
Elevation: 126 m.
</description>
<Point><coordinates>24.362185,36.65945,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Sklavouna</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6941
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.116868 N, 25.208346 E
Acc: 0 m.
Elevation: 44 m.
</description>
<Point><coordinates>25.208346,37.116868,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Plastiras Cemetery</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6942
Type:Cem
Lat/Lon: 37.131472 N, 25.219863 E
Acc: 100 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.219863,37.131472,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Aerodromos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6943
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.699449 N, 24.475094 E
Acc: 500 m.
Elevation: 1 m.
</description>
<Point><coordinates>24.475094,36.699449,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kampos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6944
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.69515 N, 24.478061 E
Acc: 20 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>24.478061,36.69515,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kampos 2</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6945
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.691989 N, 24.481588 E
Acc: 100 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>24.481588,36.691989,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Pelos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6946
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.722519 N, 24.500055 E
Acc: 50 m.
Elevation: 33 m.
</description>
<Point><coordinates>24.500055,36.722519,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Triovasalos or Trion Vasallon</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6947
Type:Artifacts
Lat/Lon: 36.741525 N, 24.436173 E
Acc: 500 m.
Elevation: 129 m.
</description>
<Point><coordinates>24.436173,36.741525,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Kamara (Potamos)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C6948
Type:Walls
Lat/Lon: 36.35325 N, 25.410066 E
Acc: unknown m.
Elevation: 38 m.
</description>
<Point><coordinates>25.410066,36.35325,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Pounta</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6949
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.036478 N, 25.10236 E
Acc: unknown m.
Elevation: 7 m.
</description>
<Point><coordinates>25.10236,37.036478,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Pyrgos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6950
Type:Cem
Lat/Lon: 36.992089 N, 25.21862 E
Acc: 100 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.21862,36.992089,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Mnimoria</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6951
Type:Cem
Lat/Lon: 36.996259 N, 25.213314 E
Acc: unknown m.
Elevation: 19 m.
</description>
<Point><coordinates>25.213314,36.996259,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Aghios Nikolaos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6952
Type:Cem
Lat/Lon: 37.017374 N, 25.098541 E
Acc: 100 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.098541,37.017374,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Avyssos (Akrotiri)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6953
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.991561 N, 25.141311 E
Acc: 100 m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>25.141311,36.991561,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Drion</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6954
Type:Cem
Lat/Lon: 37.002443 N, 25.228386 E
Acc: 100 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.228386,37.002443,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Episkopiana</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6955
Type:Cem
Lat/Lon: 37.042969 N, 25.129429 E
Acc: 500 m.
Elevation: 134 m.
</description>
<Point><coordinates>25.129429,37.042969,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Levkais</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6956
Type:Cem
Lat/Lon: 37.055511 N, 25.208135 E
Acc: unknown m.
Elevation: 204 m.
</description>
<Point><coordinates>25.208135,37.055511,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Galana Krimna</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6957
Type:Cem
Lat/Lon: 36.99191 N, 25.196229 E
Acc: 200 m.
Elevation: 44 m.
</description>
<Point><coordinates>25.196229,36.99191,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Kamari</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6958
Type:Cem
Lat/Lon: 37.018855 N, 25.151048 E
Acc: 200 m.
Elevation: 171 m.
</description>
<Point><coordinates>25.151048,37.018855,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Glypha</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6959
Type:Cem
Lat/Lon: 36.985609 N, 25.190741 E
Acc: 200 m.
Elevation: 24 m.
</description>
<Point><coordinates>25.190741,36.985609,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Panaghia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6960
Type:Cem
Lat/Lon: 37.005349 N, 25.207402 E
Acc: 100 m.
Elevation: 64 m.
</description>
<Point><coordinates>25.207402,37.005349,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Kostos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6961
Type:Cem
Lat/Lon: 37.074683 N, 25.224226 E
Acc: 100 m.
Elevation: 116 m.
</description>
<Point><coordinates>25.224226,37.074683,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kalogries</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6963
Type:Cem
Lat/Lon: 36.733083 N, 24.349548 E
Acc: 200 m.
Elevation: 65 m.
</description>
<Point><coordinates>24.349548,36.733083,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Samari</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6965
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.730749 N, 24.346483 E
Acc: 100 m.
Elevation: 70 m.
</description>
<Point><coordinates>24.346483,36.730749,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Angathia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6966
Type:Hab
Lat/Lon: 36.725379 N, 24.359425 E
Acc: 100 m.
Elevation: 144 m.
</description>
<Point><coordinates>24.359425,36.725379,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Triades</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6967
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.704647 N, 24.337445 E
Acc: 50 m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>24.337445,36.704647,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agios Nikolaos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6968
Type:Hab
Lat/Lon: 36.706639 N, 24.346631 E
Acc: 20 m.
Elevation: 55 m.
</description>
<Point><coordinates>24.346631,36.706639,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Patrikia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6969
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.700942 N, 24.42389 E
Acc: 20 m.
Elevation: 0 m.
</description>
<Point><coordinates>24.42389,36.700942,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Hab</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6970
Type:Hab
Lat/Lon: 36.702425 N, 24.359839 E
Acc: 50 m.
Elevation: 74 m.
</description>
<Point><coordinates>24.359839,36.702425,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Skortaki 2</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6971
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.685803 N, 24.420855 E
Acc: 50 m.
Elevation: 126 m.
</description>
<Point><coordinates>24.420855,36.685803,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Skortaki 1</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6972
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.688233 N, 24.422455 E
Acc: 50 m.
Elevation: 83 m.
</description>
<Point><coordinates>24.422455,36.688233,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agios Ioannis</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6973
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.672312 N, 24.352242 E
Acc: 50 m.
Elevation: 121 m.
</description>
<Point><coordinates>24.352242,36.672312,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kipos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6974
Type:Hab
Lat/Lon: 36.670289 N, 24.417811 E
Acc: 200 m.
Elevation: 176 m.
</description>
<Point><coordinates>24.417811,36.670289,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kipos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6975
Type:Hab
Lat/Lon: 36.661739 N, 24.419461 E
Acc: 50 m.
Elevation: 46 m.
</description>
<Point><coordinates>24.419461,36.661739,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kipos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6976
Type:Hab
Lat/Lon: 36.664403 N, 24.414744 E
Acc: 100 m.
Elevation: 87 m.
</description>
<Point><coordinates>24.414744,36.664403,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kipos Panagia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6977
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.664101 N, 24.42754 E
Acc: 20 m.
Elevation: 35 m.
</description>
<Point><coordinates>24.42754,36.664101,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Provatas</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6978
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.671669 N, 24.442547 E
Acc: 0 m.
Elevation: 32 m.
</description>
<Point><coordinates>24.442547,36.671669,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Chivadolimni</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6979
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.690571 N, 24.451907 E
Acc: 20 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>24.451907,36.690571,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Stous Dekatesseres</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6980
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.695099 N, 24.45858 E
Acc: 0 m.
Elevation: 20 m.
</description>
<Point><coordinates>24.45858,36.695099,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Stoloi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6981
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.675808 N, 24.472551 E
Acc: 0 m.
Elevation: 103 m.
</description>
<Point><coordinates>24.472551,36.675808,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Timios Stavros</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6982
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.682256 N, 24.477048 E
Acc: 0 m.
Elevation: 94 m.
</description>
<Point><coordinates>24.477048,36.682256,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Athiniou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6983
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.68371 N, 24.468451 E
Acc: 20 m.
Elevation: 81 m.
</description>
<Point><coordinates>24.468451,36.68371,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Trion Hierarchon</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6984
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.687372 N, 24.473075 E
Acc: 20 m.
Elevation: 65 m.
</description>
<Point><coordinates>24.473075,36.687372,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kanaria</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6985
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.688184 N, 24.475368 E
Acc: 0 m.
Elevation: 54 m.
</description>
<Point><coordinates>24.475368,36.688184,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Alykes</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6986
Type:Weapon
Lat/Lon: 36.697627 N, 24.479241 E
Acc: 0 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>24.479241,36.697627,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agios Paneleimon</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6987
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.693347 N, 24.503185 E
Acc: 100 m.
Elevation: 141 m.
</description>
<Point><coordinates>24.503185,36.693347,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Korphos </name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6988
Type:Cem
Lat/Lon: 36.710156 N, 24.479077 E
Acc: 100 m.
Elevation: 45 m.
</description>
<Point><coordinates>24.479077,36.710156,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agiasmata</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6989
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.72317 N, 24.517311 E
Acc: 100 m.
Elevation: 144 m.
</description>
<Point><coordinates>24.517311,36.72317,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Pelos Pyrgaki</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6990
Type:Hab
Lat/Lon: 36.725528 N, 24.496689 E
Acc: 0 m.
Elevation: 117 m.
</description>
<Point><coordinates>24.496689,36.725528,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agiasmata</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6991
Type:Cem
Lat/Lon: 36.727263 N, 24.515764 E
Acc: 100 m.
Elevation: 120 m.
</description>
<Point><coordinates>24.515764,36.727263,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Perivolia </name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6992
Type:Hab
Lat/Lon: 36.720525 N, 24.466638 E
Acc: 100 m.
Elevation: 13 m.
</description>
<Point><coordinates>24.466638,36.720525,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agios Konstantinos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6993
Type:Hab
Lat/Lon: 36.72721 N, 24.46288 E
Acc: 50 m.
Elevation: 22 m.
</description>
<Point><coordinates>24.46288,36.72721,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Hab</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6994
Type:Hab
Lat/Lon: 36.706643 N, 24.51321 E
Acc: 0 m.
Elevation: 120 m.
</description>
<Point><coordinates>24.51321,36.706643,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Demenegaki (Obsidian)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6995
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.712117 N, 24.537226 E
Acc: 0 m.
Elevation: 249 m.
</description>
<Point><coordinates>24.537226,36.712117,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Demenegaki</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6996
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.708211 N, 24.524073 E
Acc: 10 m.
Elevation: 218 m.
</description>
<Point><coordinates>24.524073,36.708211,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kaminia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6997
Type:Hab
Lat/Lon: 36.73529 N, 24.456554 E
Acc: 0 m.
Elevation: 74 m.
</description>
<Point><coordinates>24.456554,36.73529,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kaminia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6998
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.735348 N, 24.462183 E
Acc: 0 m.
Elevation: 59 m.
</description>
<Point><coordinates>24.462183,36.735348,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Spathi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C6999
Type:Hab
Lat/Lon: 36.677674 N, 24.526254 E
Acc: 20 m.
Elevation: 87 m.
</description>
<Point><coordinates>24.526254,36.677674,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Phyropotamos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7000
Type:Cem
Lat/Lon: 36.757103 N, 24.426972 E
Acc: unknown m.
Elevation: 26 m.
</description>
<Point><coordinates>24.426972,36.757103,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mandrakia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7001
Type:Hab
Lat/Lon: 36.750446 N, 24.448788 E
Acc: 0 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>24.448788,36.750446,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mandrakia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7002
Type:Hab
Lat/Lon: 36.743795 N, 24.445557 E
Acc: 100 m.
Elevation: 48 m.
</description>
<Point><coordinates>24.445557,36.743795,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agios Ioannis</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7003
Type:Hab
Lat/Lon: 36.735636 N, 24.513694 E
Acc: 0 m.
Elevation: 112 m.
</description>
<Point><coordinates>24.513694,36.735636,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Korakia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7004
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.744069 N, 24.525338 E
Acc: 0 m.
Elevation: 141 m.
</description>
<Point><coordinates>24.525338,36.744069,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Asprochorio</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7005
Type:Cem
Lat/Lon: 36.740452 N, 24.526461 E
Acc: 50 m.
Elevation: 94 m.
</description>
<Point><coordinates>24.526461,36.740452,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agrilia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7006
Type:Sherds
Lat/Lon: 36.75009 N, 24.498665 E
Acc: 0 m.
Elevation: 45 m.
</description>
<Point><coordinates>24.498665,36.75009,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Apollonia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7007
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.758063 N, 24.511755 E
Acc: 20 m.
Elevation: 29 m.
</description>
<Point><coordinates>24.511755,36.758063,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Obsidian Scatter</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7009
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.708487 N, 24.516373 E
Acc: 50 m.
Elevation: 170 m.
</description>
<Point><coordinates>24.516373,36.708487,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Soleta</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7010
Type:Hab
Lat/Lon: 36.685828 N, 24.526574 E
Acc: 100 m.
Elevation: 130 m.
</description>
<Point><coordinates>24.526574,36.685828,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Soleta: Archaic Hab</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7011
Type:Cem
Lat/Lon: 36.684024 N, 24.527708 E
Acc: 100 m.
Elevation: 116 m.
</description>
<Point><coordinates>24.527708,36.684024,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agios Theodoros</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7012
Type:Hab
Lat/Lon: 36.690908 N, 24.534896 E
Acc: 0 m.
Elevation: 137 m.
</description>
<Point><coordinates>24.534896,36.690908,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kaminia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7013
Type:Hab
Lat/Lon: 36.739855 N, 24.465564 E
Acc: 50 m.
Elevation: 28 m.
</description>
<Point><coordinates>24.465564,36.739855,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sta Nychia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7014
Type:Lithics
Lat/Lon: 36.723951 N, 24.436616 E
Acc: 0 m.
Elevation: 91 m.
</description>
<Point><coordinates>24.436616,36.723951,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Areti</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Melos
Place Key: C7015
Type:Hab
Lat/Lon: 36.742399 N, 24.415339 E
Acc: 50 m.
Elevation: 40 m.
</description>
<Point><coordinates>24.415339,36.742399,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Andros: Strofilas</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Andros
Place Key: C7016
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.780222 N, 24.855633 E
Acc: 0 m.
Elevation: 134 m.
</description>
<Point><coordinates>24.855633,37.780222,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Poieessa: Plaka</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kea
Place Key: C7102
Type:Artifacts
Lat/Lon: 37.595993 N, 24.275756 E
Acc: unknown m.
Elevation: 119 m.
</description>
<Point><coordinates>24.275756,37.595993,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kephala</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kea
Place Key: C7103
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.681076 N, 24.328365 E
Acc: 0 m.
Elevation: 20 m.
</description>
<Point><coordinates>24.328365,37.681076,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tinos: Kambos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Tinos
Place Key: C7104
Type:Tomb
Lat/Lon: 37.577764 N, 25.148197 E
Acc: unknown m.
Elevation: 319 m.
</description>
<Point><coordinates>25.148197,37.577764,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Thera: Phira (Thira)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Thera
Place Key: C7114
Type:Cem
Lat/Lon: 36.410972 N, 25.431026 E
Acc: 100 m.
Elevation: 147 m.
</description>
<Point><coordinates>25.431026,36.410972,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Christiana</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Christiana
Place Key: C7115
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.250214 N, 25.202733 E
Acc: unknown m.
Elevation: 188 m.
</description>
<Point><coordinates>25.202733,36.250214,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Georganou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Anafi
Place Key: C7116
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.366 N, 25.795 E
Acc: 100 m.
Elevation: 252 m.
</description>
<Point><coordinates>25.795,36.366,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mavrispilia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Mykonos
Place Key: C7125
Type:Sherd
Lat/Lon: 37.47321 N, 25.360386 E
Acc: 0 m.
Elevation: 36 m.
</description>
<Point><coordinates>25.360386,37.47321,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mykonos: Anavolousa</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Mykonos
Place Key: C7126
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.436195 N, 25.30805 E
Acc: 0 m.
Elevation: 44 m.
</description>
<Point><coordinates>25.30805,37.436195,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mykonos: Diakoftis (Ormos Korphos)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Mykonos
Place Key: C7127
Type:Cem
Lat/Lon: 37.425557 N, 25.317318 E
Acc: 100 m.
Elevation: 20 m.
</description>
<Point><coordinates>25.317318,37.425557,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mykonos: Mpouka</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Mykonos
Place Key: C7128
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.463495 N, 25.329656 E
Acc: unknown m.
Elevation: 26 m.
</description>
<Point><coordinates>25.329656,37.463495,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Cape Divounia: Settlement</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Mykonos
Place Key: C7129
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.436333 N, 25.420141 E
Acc: 0 m.
Elevation: 11 m.
</description>
<Point><coordinates>25.420141,37.436333,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Siphnos: Vathy Cem</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C7130
Type:Cem
Lat/Lon: 36.926868 N, 24.689646 E
Acc: unknown m.
Elevation: 19 m.
</description>
<Point><coordinates>24.689646,36.926868,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Marpissa</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7131
Type:Lithics
Lat/Lon: 37.044306 N, 25.248663 E
Acc: unknown m.
Elevation: 62 m.
</description>
<Point><coordinates>25.248663,37.044306,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Dhiplo: Phira</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Dhiplo
Place Key: C7132
Type:Cem
Lat/Lon: 37.056412 N, 25.081446 E
Acc: 100 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>25.081446,37.056412,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tsimindiri</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Tsimindiri
Place Key: C7133
Type:Tomb
Lat/Lon: 36.975976 N, 25.018064 E
Acc: 200 m.
Elevation: 11 m.
</description>
<Point><coordinates>25.018064,36.975976,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Krassades/Mnemoria</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7134
Type:Cem
Lat/Lon: 36.98557 N, 25.028835 E
Acc: 0 m.
Elevation: 70 m.
</description>
<Point><coordinates>25.028835,36.98557,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Apantima</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7135
Type:Cem
Lat/Lon: 36.983444 N, 25.067124 E
Acc: 100 m.
Elevation: 16 m.
</description>
<Point><coordinates>25.067124,36.983444,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antiparos: Paralia Sostis</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7136
Type:Cem
Lat/Lon: 36.959066 N, 25.063766 E
Acc: 50 m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>25.063766,36.959066,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antiparos: Soros</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7137
Type:Cem
Lat/Lon: 36.974251 N, 25.060477 E
Acc: 100 m.
Elevation: 7 m.
</description>
<Point><coordinates>25.060477,36.974251,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Petalidhi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7138
Type:Cem
Lat/Lon: 36.94657 N, 25.074594 E
Acc: 50 m.
Elevation: 19 m.
</description>
<Point><coordinates>25.074594,36.94657,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antiparos: Site A</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7139
Type:Cem
Lat/Lon: 36.976947 N, 25.047214 E
Acc: 100 m.
Elevation: 72 m.
</description>
<Point><coordinates>25.047214,36.976947,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antiparos: Vaïvouna</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7140
Type:Cem
Lat/Lon: 37.007327 N, 25.048841 E
Acc: unknown m.
Elevation: 96 m.
</description>
<Point><coordinates>25.048841,37.007327,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antiparos: Psaroga</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Antiparos
Place Key: C7141
Type:Cem
Lat/Lon: 37.006716 N, 25.035278 E
Acc: 100 m.
Elevation: 92 m.
</description>
<Point><coordinates>25.035278,37.006716,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Despotiko: Zoumbaria</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Despotiko
Place Key: C7143
Type:Cem
Lat/Lon: 36.963893 N, 24.996232 E
Acc: 200 m.
Elevation: 55 m.
</description>
<Point><coordinates>24.996232,36.963893,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Despotiko: Leivadhi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Despotiko
Place Key: C7144
Type:Cem
Lat/Lon: 36.956925 N, 25.006758 E
Acc: 200 m.
Elevation: 91 m.
</description>
<Point><coordinates>25.006758,36.956925,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Despotiko: Cheiromylos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Despotiko
Place Key: C7145
Type:Cem
Lat/Lon: 36.955211 N, 25.017468 E
Acc: 200 m.
Elevation: 25 m.
</description>
<Point><coordinates>25.017468,36.955211,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Akrotiri</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7147
Type:Cem
Lat/Lon: 37.137562 N, 25.454644 E
Acc: 50 m.
Elevation: 55 m.
</description>
<Point><coordinates>25.454644,37.137562,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Pherendaki</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7148
Type:Cem
Lat/Lon: 37.127944 N, 25.526825 E
Acc: 100 m.
Elevation: 834 m.
</description>
<Point><coordinates>25.526825,37.127944,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ormos Apollonos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7149
Type:Cem
Lat/Lon: 37.178775 N, 25.55183 E
Acc: 500 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.55183,37.178775,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Avdheli (Lionas)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7150
Type:Cem
Lat/Lon: 37.136973 N, 25.576325 E
Acc: 0 m.
Elevation: 111 m.
</description>
<Point><coordinates>25.576325,37.136973,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Aghioi Anargyroi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7151
Type:Cem
Lat/Lon: 37.048502 N, 25.445546 E
Acc: 100 m.
Elevation: 181 m.
</description>
<Point><coordinates>25.445546,37.048502,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Aphendika</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7152
Type:Cem
Lat/Lon: 37.042684 N, 25.420942 E
Acc: 200 m.
Elevation: 159 m.
</description>
<Point><coordinates>25.420942,37.042684,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Melanes</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7153
Type:Cem
Lat/Lon: 37.080227 N, 25.438643 E
Acc: 200 m.
Elevation: 187 m.
</description>
<Point><coordinates>25.438643,37.080227,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kameno Mitato Psarra</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7154
Type:Cem
Lat/Lon: 37.025332 N, 25.404168 E
Acc: 500 m.
Elevation: 153 m.
</description>
<Point><coordinates>25.404168,37.025332,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kastraki</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7155
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.008864 N, 25.384016 E
Acc: 200 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.384016,37.008864,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Polichni/Mnimoria</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7156
Type:Cem
Lat/Lon: 37.000482 N, 25.398274 E
Acc: 200 m.
Elevation: 36 m.
</description>
<Point><coordinates>25.398274,37.000482,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Louros Athalassou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7157
Type:Cem
Lat/Lon: 36.993377 N, 25.407465 E
Acc: 300 m.
Elevation: 36 m.
</description>
<Point><coordinates>25.407465,36.993377,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Phyrroges</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7158
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.983391 N, 25.397898 E
Acc: 100 m.
Elevation: 17 m.
</description>
<Point><coordinates>25.397898,36.983391,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Lakkoudhes</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7159
Type:Cem
Lat/Lon: 36.984419 N, 25.42259 E
Acc: 50 m.
Elevation: 78 m.
</description>
<Point><coordinates>25.42259,36.984419,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Roön</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7160
Type:Cem
Lat/Lon: 36.974138 N, 25.411761 E
Acc: 200 m.
Elevation: 31 m.
</description>
<Point><coordinates>25.411761,36.974138,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Keli</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7161
Type:Cem
Lat/Lon: 36.948528 N, 25.460418 E
Acc: 200 m.
Elevation: 268 m.
</description>
<Point><coordinates>25.460418,36.948528,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Phionda | Philondas | Philonda | Fiondas | Phiodas | Fiodes</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7162
Type:Cem
Lat/Lon: 36.981932 N, 25.514785 E
Acc: 200 m.
Elevation: 264 m.
</description>
<Point><coordinates>25.514785,36.981932,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Spedos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7163
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.952716 N, 25.504181 E
Acc: 0 m.
Elevation: 74 m.
</description>
<Point><coordinates>25.504181,36.952716,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Korphi t&apos;Aroniou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7164
Type:Hab
Lat/Lon: 36.972826 N, 25.554386 E
Acc: unknown m.
Elevation: 40 m.
</description>
<Point><coordinates>25.554386,36.972826,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Aïla</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7165
Type:Cem
Lat/Lon: 37.008358 N, 25.50984 E
Acc: 200 m.
Elevation: 464 m.
</description>
<Point><coordinates>25.50984,37.008358,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Vardaki</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7166
Type:Cem
Lat/Lon: 37.003996 N, 25.506817 E
Acc: 300 m.
Elevation: 404 m.
</description>
<Point><coordinates>25.506817,37.003996,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Bebekos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7167
Type:Cem
Lat/Lon: 36.997429 N, 25.550801 E
Acc: unknown m.
Elevation: 157 m.
</description>
<Point><coordinates>25.550801,36.997429,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kleidos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7168
Type:Cem
Lat/Lon: 36.98696 N, 25.555493 E
Acc: 100 m.
Elevation: 72 m.
</description>
<Point><coordinates>25.555493,36.98696,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Xerakrotiro</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7169
Type:Cem
Lat/Lon: 37.009376 N, 25.558952 E
Acc: 200 m.
Elevation: 53 m.
</description>
<Point><coordinates>25.558952,37.009376,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tranos Kanakis/Kanaki</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7170
Type:Cem
Lat/Lon: 37.01991 N, 25.572832 E
Acc: 200 m.
Elevation: 19 m.
</description>
<Point><coordinates>25.572832,37.01991,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kambos tis Makris (Pali Gairia)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7171
Type:Cem
Lat/Lon: 37.072544 N, 25.584158 E
Acc: 100 m.
Elevation: 11 m.
</description>
<Point><coordinates>25.584158,37.072544,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Moutsounas</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7172
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.079641 N, 25.588123 E
Acc: 200 m.
Elevation: 31 m.
</description>
<Point><coordinates>25.588123,37.079641,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Agioso/Ayiasos/Agyioso</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7173
Type:Cem
Lat/Lon: 36.971511 N, 25.429716 E
Acc: unknown m.
Elevation: 29 m.
</description>
<Point><coordinates>25.429716,36.971511,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mount Zas: Open Air Altar</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7174
Type:Cult
Lat/Lon: 37.030851 N, 25.503032 E
Acc: 0 m.
Elevation: 981 m.
</description>
<Point><coordinates>25.503032,37.030851,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Karvounolakki S</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7175
Type:Cem
Lat/Lon: 36.927572 N, 25.45828 E
Acc: 200 m.
Elevation: 50 m.
</description>
<Point><coordinates>25.45828,36.927572,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kato Kouphonisi: Panagia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kato Kouphonisi
Place Key: C7176
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.914861 N, 25.594018 E
Acc: 200 m.
Elevation: 3 m.
</description>
<Point><coordinates>25.594018,36.914861,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kato Kouphonisi: Nero</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Kato Kouphonisi
Place Key: C7177
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.903639 N, 25.572424 E
Acc: 200 m.
Elevation: 22 m.
</description>
<Point><coordinates>25.572424,36.903639,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ano Kouphonisi: Loutra</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Ano Kouphonisi
Place Key: C7178
Type:Artifacts
Lat/Lon: 36.933073 N, 25.593435 E
Acc: 200 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.593435,36.933073,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Avdheli House</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7179
Type:Hab
Lat/Lon: 37.137406 N, 25.577162 E
Acc: 0 m.
Elevation: 127 m.
</description>
<Point><coordinates>25.577162,37.137406,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Rodhinadhes</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7180
Type:Cem
Lat/Lon: 37.050042 N, 25.444747 E
Acc: 200 m.
Elevation: 172 m.
</description>
<Point><coordinates>25.444747,37.050042,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Lakkoudhes A</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7181
Type:Cem
Lat/Lon: 36.982759 N, 25.424588 E
Acc: 50 m.
Elevation: 66 m.
</description>
<Point><coordinates>25.424588,36.982759,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tsikniades/Tsiknias</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7182
Type:Cem
Lat/Lon: 37.050811 N, 25.423356 E
Acc: unknown m.
Elevation: 264 m.
</description>
<Point><coordinates>25.423356,37.050811,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Markiani</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Amorgos
Place Key: C7183
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.791166 N, 25.847115 E
Acc: 0 m.
Elevation: 282 m.
</description>
<Point><coordinates>25.847115,36.791166,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Castle of Kalogeros; Ancient Nysa(?)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7269
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.17096 N, 25.556902 E
Acc: 0 m.
Elevation: 298 m.
</description>
<Point><coordinates>25.556902,37.17096,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Gyroulas</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7272
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.028988 N, 25.431198 E
Acc: 0 m.
Elevation: 139 m.
</description>
<Point><coordinates>25.431198,37.028988,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Phlerio/Flerio Sanctuary</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7290
Type:Sanctuary
Lat/Lon: 37.085054 N, 25.451129 E
Acc: 0 m.
Elevation: 216 m.
</description>
<Point><coordinates>25.451129,37.085054,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Naxos: Aghia Sophia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7291
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.132666 N, 25.449863 E
Acc: 0 m.
Elevation: 65 m.
</description>
<Point><coordinates>25.449863,37.132666,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Donoussa: Settlement</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Donoussa
Place Key: C7292
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.090615 N, 25.814102 E
Acc: 0 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>25.814102,37.090615,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Geometric Cemetery</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7293
Type:Cem
Lat/Lon: 37.086614 N, 25.153465 E
Acc: 0 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.153465,37.086614,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antikephalos: BA Cemetery</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7294
Type:Cem
Lat/Lon: 37.062693 N, 25.270811 E
Acc: unknown m.
Elevation: 129 m.
</description>
<Point><coordinates>25.270811,37.062693,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Philizi: Settlement</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7295
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.124119 N, 25.290842 E
Acc: 50 m.
Elevation: 17 m.
</description>
<Point><coordinates>25.290842,37.124119,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Tigani</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Tigani
Place Key: C7322
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.97667 N, 25.115967 E
Acc: 0 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.115967,36.97667,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Drionisi/Dryonisi</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Dryonisi
Place Key: C7323
Type:Pottery
Lat/Lon: 36.992786 N, 25.2403 E
Acc: 0 m.
Elevation: 22 m.
</description>
<Point><coordinates>25.2403,36.992786,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Vriokastro (Evriokastro or Evraiokastro or Viokastro)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Vriokastro
Place Key: C7324
Type:Pottery
Lat/Lon: 37.151999 N, 25.295895 E
Acc: 0 m.
Elevation: 36 m.
</description>
<Point><coordinates>25.295895,37.151999,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Mandra: Building ?</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Despotiko
Place Key: C7388
Type:Cult
Lat/Lon: 36.970679 N, 25.014072 E
Acc: 0 m.
Elevation: 8 m.
</description>
<Point><coordinates>25.014072,36.970679,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Dhaskaleio</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Dhaskaleio
Place Key: C7401
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.887698 N, 25.604081 E
Acc: 0 m.
Elevation: 13 m.
</description>
<Point><coordinates>25.604081,36.887698,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Keros: Kavos </name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Keros
Place Key: C7402
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.886529 N, 25.606611 E
Acc: 0 m.
Elevation: 12 m.
</description>
<Point><coordinates>25.606611,36.886529,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Vryokastro</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Andros
Place Key: C7403
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.770783 N, 24.865745 E
Acc: 0 m.
Elevation: 110 m.
</description>
<Point><coordinates>24.865745,37.770783,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Plaka</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Andros
Place Key: C7404
Type:
Lat/Lon: 37.763161 N, 24.893167 E
Acc: unknown m.
Elevation: 183 m.
</description>
<Point><coordinates>24.893167,37.763161,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Irokastro</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Naxos
Place Key: C7405
Type:Fort
Lat/Lon: 36.966 N, 25.5356 E
Acc: 0 m.
Elevation: 193 m.
</description>
<Point><coordinates>25.5356,36.966,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Cave or Sanctuary of the Nymphs (Iero ton Nymfon)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Siphnos
Place Key: C7406
Type:Sanctuary
Lat/Lon: 36.98485 N, 24.67935 E
Acc: 0 m.
Elevation: 140 m.
</description>
<Point><coordinates>24.67935,36.98485,0</coordinates></Point></Placemark></Folder>
</Document>
</kml>