<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<Folder>
<Placemark><name>Paros: Koukounaries</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C1185
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.12768 N, 25.209303 E
Acc: 0 m.
Elevation: 48 m.
</description>
<Point><coordinates>25.209303,37.12768,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Ayios Konstandinos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C1202
Type:Artifacts
Lat/Lon: 37.084577 N, 25.147326 E
Acc: 10 m.
Elevation: 10 m.
</description>
<Point><coordinates>25.147326,37.084577,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Naousa Oikonomou Filitzou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C2492
Type:hab
Lat/Lon: 37.130844 N, 25.264164 E
Acc: 200 m.
Elevation: 13 m.
</description>
<Point><coordinates>25.264164,37.130844,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paroikia Deliou</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C2495
Type:hab
Lat/Lon: 37.103512 N, 25.154822 E
Acc: 0 m.
Elevation: 151 m.
</description>
<Point><coordinates>25.154822,37.103512,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Sklavouna</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6941
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.116868 N, 25.208346 E
Acc: 0 m.
Elevation: 44 m.
</description>
<Point><coordinates>25.208346,37.116868,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Plastiras Cemetery</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6942
Type:Cem
Lat/Lon: 37.131472 N, 25.219863 E
Acc: 100 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.219863,37.131472,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Pounta</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6949
Type:Sherds
Lat/Lon: 37.036478 N, 25.10236 E
Acc: unknown m.
Elevation: 7 m.
</description>
<Point><coordinates>25.10236,37.036478,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Pyrgos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6950
Type:Cem
Lat/Lon: 36.992089 N, 25.21862 E
Acc: 100 m.
Elevation: 6 m.
</description>
<Point><coordinates>25.21862,36.992089,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Mnimoria</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6951
Type:Cem
Lat/Lon: 36.996259 N, 25.213314 E
Acc: unknown m.
Elevation: 19 m.
</description>
<Point><coordinates>25.213314,36.996259,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Aghios Nikolaos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6952
Type:Cem
Lat/Lon: 37.017374 N, 25.098541 E
Acc: 100 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.098541,37.017374,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Avyssos (Akrotiri)</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6953
Type:Settlement
Lat/Lon: 36.991561 N, 25.141311 E
Acc: 100 m.
Elevation: 5 m.
</description>
<Point><coordinates>25.141311,36.991561,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Drion</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6954
Type:Cem
Lat/Lon: 37.002443 N, 25.228386 E
Acc: 100 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.228386,37.002443,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Episkopiana</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6955
Type:Cem
Lat/Lon: 37.042969 N, 25.129429 E
Acc: 500 m.
Elevation: 134 m.
</description>
<Point><coordinates>25.129429,37.042969,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Levkais</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6956
Type:Cem
Lat/Lon: 37.055511 N, 25.208135 E
Acc: unknown m.
Elevation: 204 m.
</description>
<Point><coordinates>25.208135,37.055511,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Galana Krimna</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6957
Type:Cem
Lat/Lon: 36.99191 N, 25.196229 E
Acc: 200 m.
Elevation: 44 m.
</description>
<Point><coordinates>25.196229,36.99191,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Kamari</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6958
Type:Cem
Lat/Lon: 37.018855 N, 25.151048 E
Acc: 200 m.
Elevation: 171 m.
</description>
<Point><coordinates>25.151048,37.018855,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Glypha</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6959
Type:Cem
Lat/Lon: 36.985609 N, 25.190741 E
Acc: 200 m.
Elevation: 24 m.
</description>
<Point><coordinates>25.190741,36.985609,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Panaghia</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6960
Type:Cem
Lat/Lon: 37.005349 N, 25.207402 E
Acc: 100 m.
Elevation: 64 m.
</description>
<Point><coordinates>25.207402,37.005349,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Kostos</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C6961
Type:Cem
Lat/Lon: 37.074683 N, 25.224226 E
Acc: 100 m.
Elevation: 116 m.
</description>
<Point><coordinates>25.224226,37.074683,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Marpissa</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7131
Type:Lithics
Lat/Lon: 37.044306 N, 25.248663 E
Acc: unknown m.
Elevation: 62 m.
</description>
<Point><coordinates>25.248663,37.044306,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paros: Geometric Cemetery</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7293
Type:Cem
Lat/Lon: 37.086614 N, 25.153465 E
Acc: 0 m.
Elevation: 2 m.
</description>
<Point><coordinates>25.153465,37.086614,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Antikephalos: BA Cemetery</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7294
Type:Cem
Lat/Lon: 37.062693 N, 25.270811 E
Acc: unknown m.
Elevation: 129 m.
</description>
<Point><coordinates>25.270811,37.062693,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Philizi: Settlement</name><description>
Region: Cyclades
Subregion: Paros
Place Key: C7295
Type:Settlement
Lat/Lon: 37.124119 N, 25.290842 E
Acc: 50 m.
Elevation: 17 m.
</description>
<Point><coordinates>25.290842,37.124119,0</coordinates></Point></Placemark></Folder>
</Document>
</kml>